Zorgen over ondernemersklimaat als verkoopplan voor Ambachts- en Baljuwhuis wordt stopgezet

ambachts-en-baljuwhuis

Zorgen over ondernemersklimaat als verkoopplan voor Ambachts- en Baljuwhuis wordt stopgezet

Onze vereniging maakt zich grote zorgen over het ondernemersklimaat in het dorp nu het bijna twee jaar geleden gestarte verkoopplan voor het Ambachts- en Baljuwhuis dreigt te worden vervangen door een nieuwe waarschijnlijk langlopende procedure waarmee de gemeente meer potentiële kopers wil trekken.

Wij denken dat een nieuwe procedure niet alleen voor veel onnodige vertraging zorgt, maar ook alleen maar verliezers zal opleveren. Daarom hebben wij B&W en gemeenteraad op 26 oktober een email gestuurd, waarin wij de gemeente oproepen zich nog eens ernstig te bezinnen op de nu ontstane situatie, eventueel de onderhandelingen al dan niet met onze hulp met de huurder te hervatten en in ieder geval de hoogste snelheid en urgentie te betrachten om duidelijkheid over de toekomst van beide panden te verkrijgen.

Ons dorpscentrum kan meer dan ooit nieuwe economische impulsen gebruiken. De gemeente dient daaraan naar vermogen bij te dragen. Een snelle verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis ten behoeve van nieuwe bedrijvigheid is een mooie eerste stap.

Lees hier de tekst van de email

Foto: René Zoetemelk