Zorgen over zandtransporten RijnlandRoute niet helemaal weggenomen

rijnlandroute-vanaf-a4

Zorgen over zandtransporten RijnlandRoute niet helemaal weggenomen

Tijdens de drukbezochte ondernemersavond op 27 september in De Bijhorst konden de provincie en aannemer de grote zorgen over de gevolgen van de vele zand- en grondtransporten over het water en de weg ten behoeve van de aanleg van de RijnlandRoute niet helemaal wegnemen. Wel werd duidelijk dat de aannemer er ook niet bij gebaat is als het verkeer komt vast te staan en dat men diverse maatregelen neemt om de doorstroming te handhaven en waar mogelijk zelfs te verbeteren.

Zo blijven gedurende de hele aanlegperiode op zowel A4 als A44 alle rijbanen overdag beschikbaar en worden aan beide uiteinden van de weg eerst fly-overs en andere kunstwerken aangelegd voordat men een tunnel onder Voorschoten door gaat boren en de verdiepte bak bij de Stevenshof gaat aanleggen. Waar mogelijk wordt vanaf de A4 kant begonnen, omdat daar minder overlast wordt verwacht. Toch zijn nog altijd 16.000 vrachtautobewegingen over de A44/N44 voorzien met een U-bocht bij Den Deijl. Met name aan het eenvoudig nemen van die horde wordt getwijfeld. Ondernemend Wassenaar bestuurslid Berry van der Holst gaat het zelf uitproberen met een vergelijkbare vierassige vrachtauto met draaibare voor- en achteras. De aannemer zal ook nog vooraf de draaicirkels aldaar bekijken.

Zware delegatie

Dat de provincie en aannemer de zorgen serieus nemen bleek verder uit de grootte en samenstelling van hun vertegenwoordiging op de avond. Niet minder dan zeven direct betrokkenen bij het project waren aanwezig om toelichtingen te geven.

Onbeantwoorde vragen

Een aantal vragen bleef nog onbeantwoord. Zo werd nog steeds niet duidelijk wat de zandtransporten over water voor gevolgen krijgen voor brugopenstellingen in en rond Leiden, die ook van grote invloed zijn op het verkeer in en rond deze stad. Dat aannemer en provincie rekening moeten houden en overleggen met een aantal andere (semi-)overheden als gemeenten, hoogheemraadschappen en Rijkswaterstaat maakt de hele operatie extra ingewikkeld. Jammer was dan ook dat vertegenwoordigers daarvan, met uitzondering van een vertegenwoordiger van Werkorganisatie Duivenvoorde en enkele lokale en provinciale volksvertegenwoordigers als Meindert Stolk en Herman van der Bent, ontbraken.

Ondertunneling A44/N44

Aan het begin van de avond kwam Ondernemend Wassenaar voorzitter Peter Römer, die de avond leidde, nog met enige informatie over de plannen voor de ondertunneling van een deel van de A44/N44. Hij meldde dat Royal Haskoning voor eind 2017 een rapport uitbrengt over de haalbaarheid van een tunnel, zowel de lange variant als de door Ondernemend Wassenaar voorgestelde korte variant (Rozenplein-Den Deijl).Hij vertelde ook dat dit Wassenaarse onderzoek Den Haag inspireert tot het ontwikkelen van ideeën om zo veel mogelijk kruisingen in de N44 ongelijkvloers te maken. Veel Voorschotenaren en Wassenaarders zouden dat vanzelfsprekend sterk toejuichen.

Blijvende betrokkenheid

Voor de ondernemers was en is van groot belang dat hun vertegenwoordigers bij alle ontwikkelingen met betrekking tot de RijnlandRoute en ondertunneling van de N44 betrokken worden, zodat de overlast, die de aanleg van nieuwe wegen en verbetering van bestaande nu eenmaal altijd met zich meebrengt tot het uiterste wordt beperkt. Peter Römer, die mede namens onze ondernemersvereniging sprak, zegde tot dat beide verenigingen de vinger nauw aan de pols zullen houden. Hij riep daarbij tevens aanwezige niet-leden op zich aan te sluiten, omdat ook in dit geval de macht van het getal niet onbelangrijk is.