Zorgtafel 3: voor elk wat wils

zorgtafel3-2

Zorgtafel 3: voor elk wat wils

Het menu van de derde zorgtafel op 23 april was heel gevarieerd. Daardoor viel er voor ieder van de ruim 75 deelnemers wel iets te halen. En te brengen want de interactie was tijdens het officiële gedeelte zo groot, dat het programma behoorlijk moest worden ingekort om nog voldoende tijd over te houden voor een borrel waarin genetwerkt kon worden.

Na de opening waarin avondvoorzitter, oud-topschaatsster Moniek Kleinsman initiatiefnemer Reza Farsi en wethouder Nanning Mol interviewde, beet LUMC-voorzitter Prof. Dr. Willy Spaan het spits af met een inleiding over samenwerken in de zorg. Hij brak daarin een lans voor het op 1 april door hem namens alle universitaire medische centra aan minister Bruno Bruins overhandigde plan ‘Onderzoek & Innovatie met en voor de gezonde regio’ en belichtte de veranderende rol van de UMC’s, die naast patiëntenzorg op academisch niveau en excellent onderzoek moeten zorgen voor opleidingen voor de wereld van morgen. Ria van Vliet, directeur van Voorschoten Voor Elkaar gaf vervolgens een kijkje in de volop aan de gang zijnde transformatie van haar huidige organisatie naar een brede welzijnsorganisatie, die laagdrempelig, toegankelijk, herkenbaar en gemakkelijk bereikbaar is voor alle plaatsgenoten. Agnes Zalme van het platform Gezond, Wel & Zijn behandelde hierna het groeiende probleem van stressklachten bij jongeren en welke preventie- en behandelingsmogelijkheden hiervoor zijn vanuit de complementaire zorg. Men beziet de mens als geheel en wil prima aanvullend zijn op het reguliere zorgaanbod. Een eyeopener voor velen was de presentatie van Nickey Smelt van de Lokale Allianties Financieel veilig ouder worden. Alleen in Voorschoten al wordt naar een voorzichtige schatting van zo’n 300 ouderen financieel misbruik gemaakt. Zorgverleners en welzijnswerkers kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen en opsporen daarvan.

Na de pauze ging Reza Farsi nog even in op de toekomst van de Zorgtafel. Hij wil een kernteam vormen, waarin alle zorg- en welzijnsdisciplines voldoende vertegenwoordigd zijn, zodat voor alle werkers in het veld interessante dwarsverbanden kunnen worden gelegd en men daadwerkelijk met elkaar welzijn en zorg in Voorschoten kan verbeteren. Zowel direct vanuit de zaal als via de ideeënbus, die was klaargezet, kwamen hiervoor al heel goede suggesties binnen. Deze worden de komende tijd nader bestudeerd om tot een efficiënte en effectieve organisatie te komen, waar elke Voorschotense zorg- en welzijnsondernemer zich thuis voelt.

Bekijk hier de presentaties van Prof. Spaan, Ria van Vliet, Agnes Zalme en Nickey Smelt