Zorgtafel 4: Samenwerken en robotiseren

zorgtafel4

Zorgtafel 4: Samenwerken en robotiseren

Twee onderwerpen stonden op dinsdagavond 15 oktober centraal tijdens de vierde zorgtafel in Voorschoten: Hoe houden we ons zorgsysteem – één van de beste ter wereld- ook in de toekomst overeind en wat kunnen we er zelf aan doen om het dorp helemaal rookvrij te maken. Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) behandelde het eerste onderwerp met de ruim 50 aanwezigen. Desirée Stolker, adviseur publieke gezondheid bij GGD Hollands Midden, leidde het tweede onderwerp in, waarbij ook om input van de bezoekers werd gevraagd.

Bij ongewijzigd beleid in 2040 één op de vier mensen werkzaam in de zorgsector en tot € 174 miljard verdubbelde rijksuitgaven op dit terrein zijn in de praktijk onhaalbaar, aldus Erik Gerritsen. Slimmer en beter samenwerken en volop gebruikmaken van de nieuwste technische mogelijkheden bieden volgens hem alle kansen om de personele inzet en kostengroei te beteugelen en ook nog kwalitatieve slagen te maken. Daarom kwam hij ook graag bij de Voorschotense zorgondernemers langs om meer onderlinge samenwerking te bepleiten en te horen of men daarvoor openstaat, al initiatieven heeft ondernomen en mogelijk weerstanden heeft ondervonden. Door hemzelf en uit de zaal aangedragen voorbeelden toonden aan dat het geen gemakkelijke opgave is en dat het ministerie beter smeer- dan drukmiddelen kan leveren. Als er wettelijke belemmeringen zijn, ruimt men die graag op, maar alle betrokken partijen van verzekeraars en ziekenhuizen tot gemeenten en de eerste lijnzorg zullen hun steentje moeten bijdragen en soms over hun eigen schaduw moeten heen springen. Gelukkig kon hij daarvan ook al enkele bemoedigende voorbeelden geven.

Rookvrij

Aan de basis van het streven naar een rookvrije generatie in 2040 staat het Nationale Preventieakkoord, dat ook overmatig alcoholgebruik en overgewicht wil aanpakken. In Voorschoten wordt vooralsnog de focus op het terugdringen van de tabaksconsumptie gericht. De aanwezigen kregen de mogelijkheid hiervoor suggesties aan te dragen, die zullen worden meegenomen in het actieplan dat de gemeente aan het opstellen is. Waar de zorgsector vroeger één van de sectoren was waar het meest werd ‘gepaft’, bleek onder de aanwezigen nu vrijwel niemand meer te roken. En was de bereidheid groot om acties en activiteiten te steunen die het roken verder ontmoedigen. Sommigen sloten zelfs een compleet verbod niet uit. De Voorschotense horeca werd nu al opgeroepen ook op de terrassen roken niet langer toe te staan.

Zorgtafel-initiatiefnemer namens onze ondernemersvereniging, Reza Farsi van Gezondheidscentrum Voorschoten blikte na afloop tevreden terug op de bijeenkomst. Wel hoopt hij dat deze vorm van samenwerking een meer permanente structuur krijgt en dat steeds meer plaatselijke zorgondernemers zich zullen aansluiten en de bijeenkomsten gaan bijwonen. Opnieuw bleek dat veel van hen elkaar niet of nauwelijks kennen. Regelmatige bijeenkomsten zijn dan ook hard nodig om daar verandering in aan te brengen. Ondersteuning vanuit Burgemeester en Wethouders en het ambtelijke apparaat acht hij daarbij onmisbaar. Mede daarom hoopt hij dat vacature ontstaan door het vertrek van wethouder Nanning Mol, die de zorg in zijn portefeuille had, snel wordt ingevuld.

Wil je de presentaties van de inleiders inzien?

Klik dan hier voor de presentatie van Erik Gerritsen

En hier voor de presentatie van Desirée Stolker

Bij de foto: Erik Gerritsen, Secetaris-Generaal op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bespreekt de ontwikkelingen in Zorg & Welzijn met de bezoekers van Zorgtafel 4 in Voorschoten (Foto: Jasper Suijten)