Broodfonds Berbice heeft plek voor nieuwe leden

Het Broodfonds Berbice heeft plek voor nieuwe leden. De Voorschotense schenkkring bij ziekte en arbeidsongeschiktheid heeft momenteel 44 deelnemers en wil weer terug groeien naar 50 deelnemers. Ondernemers die niet zonder inkomen willen zitten tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid kunnen lid worden van Berbice.

Berbice is zoals alle Broodfondsen in Nederland voor en door ondernemers opgericht. In dit geval door en voor ondernemers die werken of wonen in Voorschoten. Door samen geld in te leggen in een Broodfonds maken zij onderlinge schenkingen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid mogelijk. Dit gebeurt op basis van solidariteit en vertrouwen. De leden kennen elkaar en helpen elkaar bij ziekte.

Er zitten dus geen dure verzekeraars tussen, er is geen controle van bedrijfsartsen en er zijn geen ingewikkelde contracten met kleine letters. Zo blijft het betaalbaar want ondernemers kunnen al deelnemen vanaf 33,75 euro per maand.

Dit geld blijft minus de aftrek van contributie en schenkingen, van de ondernemer. Als hij/zij stopt met het Broodfonds dan krijg hij dit dus weer terug. In Nederland zijn meer dan 650 Broodfondsen verspreid over 200 gemeenten. Zij vormen samen een alliantie. Mocht de dekkingsgraad van een Broodfonds onder druk komen te staan dan springt de alliantie bij.

Berbice bestaat sinds 2019 en is een van de drie Voorschotense Broodfondsen. Berbice zat de afgelopen jaren vol maar nu een aantal deelnemers stopt is er weer plek voor nieuwe leden. Op Broodfonds.nl kun je alle informatie vinden over een Broodfonds.

Ondernemers die interesse hebben kunnen voor een persoonlijke kennismaking contact opnemen via bestuur.berbice@broodfonds.nl.