Ondernemersvereniging Voorschoten

Contactgegevens

Secretariaat:

Ondernemersvereniging Voorschoten
P/a Veurseweg 24 B
2252 AB Voorschoten

Rechtsvorm:

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 40448454

Statutaire naam:

Ondernemersvereniging Voorschoten

Statutaire zetel:

Voorschoten

Contactgegevens:

06 32 27 56 91 (L. Westra, ambtelijk secretaris)
071 561 79 50 (F. Snelderwaard, voorzitter)

Email secretariaat: info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl

Akte van oprichting: 18-10-1995
Laatste statutenwijziging: 04-05-2022