Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV)

Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) is een bloeiende en boeiende vereniging die zich al sinds 1995 richt op ondernemers die hun bedrijf in Voorschoten uitoefenen. Ruim 180 bedrijven treffen elkaar met enige regelmaat tijdens bijeenkomsten.

Ondanks ‘social media’ blijkt nog altijd dat elkaar ontmoeten op deze bijeenkomsten de beste vorm van netwerken is. De OVV is opgericht door een viertal ondernemers met als doel om de onderlinge contacten te versterken en het algemeen belang van de Voorschotense bedrijven te bepleiten bij derden, zoals de lokale overheid, regionale organisaties en consumenten.

De OVV is een actieve vereniging

Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten voor onze leden, verzorgen lezingen voor en door de leden, organiseren bedrijfsbezoeken, initiëren en nemen regelmatig deel aan overleggen met andere Voorschotense ondernemersorganisaties, de Gemeente, andere (regionale) overheden en andere voor ondernemers belangrijke instanties. We verspreiden ook regelmatig informatie aan de leden en het publiek via een nieuwsbrief, onze website en Twitter.

Politiek

Overleg, advies en initiatief staat bij de OVV hoog in het vaandel. De OVV stond aan de wieg van het Economisch Platform Voorschoten (EPV) , waarin wordt samengewerkt met de drie winkeliersverenigingen, de Vereniging Centrum Horeca en de kooplieden van de Voorschotense weekmarkt. Het EPV is de exclusieve gesprekspartner namens de Voorschotense ondernemingen van de wethouder van Economische Zaken in het Economisch Overleg Voorschoten (EOV).

Tijdens dit overleg wordt onder andere gesproken over de inrichting van bedrijfsterreinen en winkelcentra, het parkeerbeleid, het kantoren- en vestigingsbeleid, de verkeersafwikkeling en faciliteiten voor bedrijfsstarters. Ook regionale problemen vergen de nodige aandacht, zoals de slechte west-oost verbindingen en het gebrek aan goede bedrijfslocaties.