Organisatie

Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV)

Ondanks ‘social media’ blijkt nog altijd dat elkaar ontmoeten op deze bijeenkomsten de beste vorm van netwerken is. De OVV is opgericht door een viertal ondernemers met als doel om de onderlinge contacten te versterken en het algemeen belang van de Voorschotense bedrijven te bepleiten bij derden, zoals de lokale overheid, regionale organisaties en consumenten.

Actieve vereniging

Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten voor onze leden, verzorgen lezingen voor en door de leden, organiseren bedrijfsbezoeken, initiëren en nemen regelmatig deel aan overleggen met andere Voorschotense ondernemersorganisaties, de Gemeente, andere (regionale) overheden en andere voor ondernemers belangrijke instanties. We verspreiden ook regelmatig informatie aan de leden en het publiek via een nieuwsbrief, onze website en Linkedin.

Belangenbehartiging

Overleg, advies en initiatief staat bij de OVV hoog in het vaandel. De OVV stond aan de wieg van het Economisch Platform Voorschoten (EPV) , waarin wordt samengewerkt met de drie winkeliersverenigingen, de Vereniging Centrum Horeca, de kooplieden van de Voorschotense weekmarkt en de BIZ Dobbewijk. Het EPV is de exclusieve gesprekspartner namens de Voorschotense ondernemingen van de wethouder van Economische Zaken in het Economisch Overleg Voorschoten (EOV).

Tijdens dit overleg wordt onder andere gesproken over de inrichting van bedrijfsterreinen en winkelcentra, het parkeerbeleid, het kantoren- en vestigingsbeleid, de verkeersafwikkeling en faciliteiten voor bedrijfsstarters. Ook regionale problemen vergen de nodige aandacht, zoals de slechte west-oost verbindingen en het gebrek aan goede bedrijfslocaties.

Bestuur Ondernemersvereniging Voorschoten OVV

Het bestuur van de ondernemersvereniging bestaat uit 7 bestuursleden en een ambtelijk secretaris. De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering benoemd voor periodes van drie jaar.

Fred Snelderwaard

Voorzitter
Fred Snelderwaard is de derde en huidige voorzitter van de ondernemersvereniging. Hij nam het stokje op 1 juni 2020 over van Frank ten Have toen die wethouder werd in de gemeente Midden-Delfland. Fred Snelderwaard is directeur en eigenaar van Koeleman Accountants & Belastingadviseurs in Voorschoten. Fred is tevens voorzitter van het Economisch Platform Voorschoten EPV, en vertegenwoordiger namens dit platform in het Economisch Overleg EOV met de gemeente Voorschoten.

Jasper Suijten

Secretaris
Jasper Suijten is secretaris van de ondernemersvereniging.  Jasper Suijten is mede eigenaar van Spore Creation in Voorschoten. Een bureau voor crossmediale communicatie en design. Jasper is verantwoordelijk voor de website en maandelijkse digitale nieuwsbrief naar de leden. Naast secretaris vertegenwoordigt Jasper ons tevens in de Koepel Leidse regio; een overkoepelend platform voor ondernemersverenigingen in de Leidse Regio.

Mr. F. (Frederike) Werts

Penningmeester
Frederike Werts is penningmeester van de ondernemersvereniging. Frederike Werts is partner en advocaat bij ScheerSanders in Den Haag en gespecialiseerd in arbeidsrecht, huurrecht en contractenrecht voor het MKB. Ze woont in Voorschoten en is naast penningmeester tevens voorzitter van de activiteitencommissie van de OVV.

Jeroen Lammertink

Bestuurslid
Jeroen Lammertink is DGA van diverse MKB ondernemingen waaronder De Groot Groep gevestigd in Voorschoten op Bedrijventerrein Dobbewijk. Jeroen is een ondernemer pur sang en wij maken veel gebruik van zijn kennis en ervaring in het bedrijfsleven. Hij is tevens penningmeester van de BIZ Dobbewijk en vertegenwoordigt de belangen van de ondernemers uit de Dobbewijk binnen ons bestuur.

Dominique de Vries Schultink

Bestuurslid
Dominique de Vries Schultink is eigenaar van Duivenvaarde Uitvaartzorg en richt zich op het verzorgen van uitvaarten in de gemeente Voorschoten en Wassenaar in nauw overleg en samenwerking met de betrokken familie. Dominique vertegenwoordigt de jongere generatie ondernemers binnen ons bestuur en is namens de OVV actief op de sociale netwerken zoals Linkedin.

Co Zitman Sr.

Bestuurslid
Co Zitman Sr. is gepensioneerd maar nog dagelijk actief in het vastgoedbeheer. Co is als pater familias voor de OVV de ogen en oren in het dorp waar hij vrijwel iedereen kent. Hij is in het bijzonder belast met de ledenwerving en het onderhouden van de contacten met de leden.

M.(Reza) Farsi

Bestuurslid
Reza Farsi is directeur/eigenaar van Gezondheidscentrum Voorschoten, een multidisciplinair centrum waar alle zorg onder één dak te vinden is. Daarnaast is hij eigenaar van Tandartspraktijk Prinsenhof in Leidschendam. Reza is tevens aanspreekpunt van de Zorgtafel Voorschoten; een initiatief om lokale zorgondernemers beter te laten samenwerken.

Bert Westra

Ambtelijk secretaris
Bert is sinds 1998 ambtelijk secretaris van de Ondernemersvereniging Voorschoten. Hij is verantwoordelijk voor de administratie en dagelijkse gang van zaken binnen de OVV. Naast zijn werk voor de OVV is hij maatschappelijk zeer betrokken bij vele activiteiten in ons dorp. Bert is tevens ambtelijk secretaris bij de Wassenaarse Ondernemersvereniging Ondernemend Wassenaar.

Ereleden

De ondernemersvereniging telt op dit moment twee ereleden. Ereleden worden benoemd wegens grote verdiensten en bijzondere inzet voor het Voorschotense bedrijfsleven in het algemeen en de OVV in het bijzonder. Ereleden krijgen een gouden speltje en zijn uiteraard altijd welkom op één onze bijeenkomsten.

Hein Tipker

Oud Voorzitter en Erelid
Hein Tipker, directeur/eigenaar van H. Tipker Exploitatie B.V. is tijdens een extra algemene vergadering op 13 januari 2014 wegens zijn grote verdiensten voor het Voorschotense bedrijfsleven in het algemeen en de OVV in het bijzonder tot erelid van de vereniging benoemd. Kort na het begin in 1995 trad hij toe tot het bestuur. Vanaf 1997 was hij voorzitter.

Hij stond in 2002 aan de wieg van het Economisch Platform Voorschoten (het overlegorgaan van de lokale ondernemersorganisaties) en was nauw betrokken bij het regionale overleg als lid van het bestuur van de Kamer van Koophandel Rijnland en de Koepel Leidse regio. Op dezelfde avond werd hij ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Frank ten Have

Oud Voorzitter en Erelid
Frank ten Have, directeur/eigenaar van F.J.M. ten Have Holding B.V. en huidig wethouder in Midden Delfland is tijdens de algemene vergadering op 8 oktober 2020 wegens zijn grote verdiensten voor het Voorschotense bedrijfsleven in het algemeen en de OVV in het bijzonder tot erelid van de vereniging benoemd.

Hij trad op 13 januari 2014 aan als voorzitter van het bestuur als opvolger van Hein Tipker. In zijn ambtsperiode leidde hij ook het Economisch Platform Voorschoten (het overlegorgaan van de lokale ondernemersorganisaties) en was hij nauw betrokken bij het regionale overleg in de Koepel Leidse regio.