Corbulotunnel open vanaf 5 juli 2024

Tekst en foto’s: Jasper Suijten

Na 7 jaar plannen, boren, bouwen en testen gaat het er in de zomer van 2024 dan eindelijk van komen. De langverwachte, geboorde Corbulotunnel onder de gemeente Voorschoten door gaat dan open voor het verkeer. Deze nieuwe verbindingsroute N434 tussen de A4 en A44 is het grootste infrastructurele project van de provincie Zuid-Holland en een belangrijke schakel in het lokale en landelijke wegennetwerk. De verwachting is dat de weg de huidige verkeersknelpunten op zal lossen en een goede doorstroming zal garanderen in de regio Holland-Rijnland en dan vooral rondom Leiden. Een goede bereikbaarheid is zeker voor ondernemers van levensbelang, dus die zullen dankbaar gebruik gaan maken van deze nieuwe verbinding.

Knap staaltje Nederlandse techniek
Vertegenwoordigers van de Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) en andere betrokken ondernemersorganisaties uit de regio kregen op initiatief van werkgeversvereniging VNO-NCW alvast een rondleiding door de 2,5 kilometer lange tunnel waar straks duizenden voertuigen per dag doorheen zullen rijden. Als een van de eersten reden ze onder begeleiding van Margit Dokter, coördinator en woordvoerder van het Informatiecentrum RijnlandRoute met een busje door beide tunnelbuizen. Onderweg kon gekeken worden in de dwarsverbindingen tussen de twee geboorde tunnels die mensen kunnen gebruiken als vluchtroute in geval van een calamiteit. De algemene indruk van de tunnel is dat deze enorm ruim, licht en modern oogt. Alle tunneltechnische installaties zijn aangesloten op de verkeerscentrale in Rhoon van waaruit de centrale bediening en bewaking van de N434 zal worden aangestuurd

Ook was er veel uitleg over Solar Optic Fiber, het innovatieve duurzame tunnelverlichtingssyteem. Aan beide kanten van de tunnelmond wordt zonlicht opvangen met speciale lenzen en via glasvezel naar de tunnelbuis getransporteerd. Hoe zonniger het is, hoe meer licht er in de tunnel nodig is.

De ogen van de weggebruiker moeten namelijk wennen aan de overgang van licht naar donker en met dit systeem kan dit optimaal ingeregeld worden. Al met al een knap staaltje Nederlandse techniek. Tot maart 2024 doorloopt de tunnel een uitgebreid testprogramma ter voorbereiding op de ingebruikname in juli. Voordat de tunnel echt open mag is er een openstellingsvergunning nodig en die zal worden verstrekt door de gemeente Leiden.

Bereikbaarheid van Voorschoten
Met de openstelling van de Corbulotunnel zal er voor de meeste inwoners en ondernemers van Voorschoten niet direct iets veranderen aan de bereikbaarheid. De verwachting is dat een deel van het doorgaande verkeer wat nu over de Leidse Churchilllaan richting Zoeterwoude en de A4 rijdt straks voor de tunnel zal kiezen en daarmee voor wat verlichting op het lokale wegennetwerk zal zorgen.

De grootste verbetering in de doorstroming van het verkeer en daarmee de bereikbaarheid van Voorschoten zal ontstaan met het gereedkomen van het deelproject N206 Europaweg, zegmaar de bovengrondse verbinding tussen Voorschoten, Leiden en de A4, als sluitstuk van de Rijnlandroute. De planning van dit project bevindt zich echter nog in de aanbestedingsfase en is ondertussen al een aantal keren vertraagd. Het ziet er naar uit dat de gunning hiervan in het eerste kwartaal van 2024 zal plaatsvinden. Over realisatie en ingebruikname van dat deelproject is verder nog niets bekend.

Met ingrijpende werkzaamheden rondom en op het Lammenschansplein en grote bouwprojecten aan de Lammenschansweg en langs de trekvliet in het vooruitzicht is de verwachting dat de bereikbaarheid op die locatie voorlopig nog wel even onder druk blijft staan. Uiteraard zal de ondernemersvereniging Voorschoten alle ontwikkelingen en gevolgen voor de bereikbaarheid van lokale ondernemers met aandacht volgen.

Zie voor videoverslag Sleutelstad
Zie voor meer foto’s