VERSLAG BIJEENKOMST

De lange weg naar 'Road to Zero'

Foto: We hebben met elkaar nog een lange weg te gaan hebben voor we werkelijk emissievrij vervoeren (Foto: PR)

Nadenken over de toekomst

Voor ondernemers is nu al goed na te denken over hoe ze hun mensen, materialen, machines en producten in de toekomst bij hun klanten krijgen. Temeer daar sommige beperkingen nu al of heel binnenkort gaan gelden en er nu een beroep op subsidiepotjes en andere stimulerende overheidsmaatregelen kan worden gedaan, waarvan wel zeker is dat ze in de toekomst weer gaan verdwijnen.

De bijna 50 aanwezigen waren dan ook zeer geïnteresseerd in Don’s verhaal en sommige gaven aan al de nodige eerste stappen te hebben gezet of heel binnenkort te gaan zetten. Don waarschuwde wel de juiste volgorde en snelheid te betrachten, want een procedurefout kan zo een subsidie kosten en de potjes raken naar verwachting snel leeg. De powerpoint sheets die hij gebruikte om zijn verhaal te illustreren vind je via deze link.

De belofte van Voorschoten

Voorafgaand aan Don’s presentatie kregen leerlingen van de school gelegenheid om te vertellen, waarmee zij bezig zijn op duurzaamheidsgebied. De school participeert actief in ‘De belofte van Voorschoten’, die moet leiden naar alleen nog maar duurzame energie in het dorp in 2050.

Het Voorschotense deel van de ondernemers kon tijdens de naborrel digitaal een vragenlijst invullen hoe het staat met hun energieverbruik om te bezien waar voor hen besparingsmogelijkheden en verbeterpunten zitten. Degenen, die dit nog niet hebben gedaan, maar ook Voorschotense ondernemers die de bijeenkomst hebben gemist, kunnen de lijst alsnog opvragen en invullen.

Fotoverslag van de avond

Hier is de link naar de foto’s van de avond. De school deelt er graag enkele op hun website en sociale mediakanalen. Ze kunnen de bedrijven ook taggen als ze weten wie op welke foto staat en de link naar hun sociale sites hebben. Was je bezoeker van de avond en lijkt je dat interessant, kijk dan op welke foto (‘s) je staat en stuur een mailtje met de gevraagde gegevens naar Rebecca Hazlett.

Wil je meer weten over Don’s presentatie stuur dan een email naar Don Laman

Wil je alsnog de vragenlijst van de school invullen kan dat hier