Graag nodigen we onze leden (en hun partners) uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse Algemene Vergadering die dit keer plaatsvindt op donderdag 9 maart om 20 uur in ’t Voorhuys naast de Dorpskerk en een aansluitende borrel (naar verwachting vanaf ongeveer 21 uur) in Het Wapen of bar ’t Keldertje aan de Voorstraat. Men is welkom vanaf 19.45 uur.

De leden ontvangen per email de agenda, het conceptverslag van de vorige algemene vergadering en een afschrift van de verkorte jaarrekening 2022. Mochten ze naar aanleiding daarvan nu al vragen of opmerkingen hebben, kunnen ze die per email naar info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl  sturen, zodat het bestuur zich goed op de behandeling daarvan kan voorbereiden.

Ook als men verhinderd is om de vergadering bij te wonen, kan men van deze gelegenheid gebruik maken om zijn of haar mening en ideeën te ventileren.

Aanmelden kan via de link hiernaast. Ondernemers, die nog geen lid zijn, zijn ook welkom mits zij zich eerst ook als lid aanmelden en hun aanmelding wordt gehonoreerd. Wil je je naam niet op onderstaande lijst vermeld zien, maar de vergadering wel bijwonen? Stuur dan je aanmelding ook naar info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl