VERSLAG BIJEENKOMST

Geslaagd jubileumfeest bevestigt warme onderlinge banden

Foto: Overzichtfoto van Kruispuntkerk tijdens het jubileumfeest 2022 (Foto: Jasper Suijten)

De oprichting

Tijdens de door dagvoorzitter Lieuwe van Slooten geleide talkshow was in het eerste deel met twee oud-voorzitters en de huidige voorzitter veel aandacht voor de afgelopen 27 jaar. Hein Tipker mocht weer eens toelichten, waarom een dorp zonder ondernemers een dood dorp is. En zo accentueerde hij treffend waarvoor onze ondernemersvereniging destijds is opgericht: voorkomen dat Voorschoten alleen maar een woon- en vooral slaapplaats voor forensen zou worden zonder oog voor de noodzaak om ook bedrijven te houden en te koesteren, die zorgen voor werkgelegenheid en de plaatselijke economie draaiend houden.

Terugblik met de voorzitters

Dat wij naast belangenbehartiger ook steeds meer een netwerk gingen vormen, kwam mooi tot uitdrukking in het motto dat die andere oud-voorzitter en net als Hein ook erelid, Frank ten Have hanteerde tijdens ledenbijeenkomsten: kakelen, makelen en schakelen. Daar zijn de ondernemers, die de bijeenkomsten regelmatig bezoeken al behoorlijk goed in geworden. Men weet elkaar steeds beter te vinden als het om uit te besteden werk gaat, maar ook om soms interessante samenwerkingen aan te gaan tot zelfs fusies aan toe. Huidig voorzitter Fred Snelderwaard moest het antwoord nog schuldig blijven op de vraag welk gezegde hij de leden zou willen meegeven. Wel benadrukte hij de noodzaak tot samenwerking met zowel de plaatselijke en regionale overheid als de andere ondernemers en hun clubs in het eigen dorp en de omgeving.

Talkshow

In het tweede deel mochten Dominique de Vries Schultink (Duivenvoorde Uitvaartzorg), Peter van Egmond (Peet Classics), Mariëtte Mol (Het Wapen van Voorschoten) en Ron Kühn (Beauty X en Etos) hun zegje doen over ondernemen nu en in de toekomst in ons dorp. In een sterk veranderend economisch landschap zijn de onzekerheden en uitdagingen groot. Van een groeiende belangstelling voor hergebruik van lijkkisten en elektrificatie van oldtimers, tot alternatieven voor energie slurpende terrasverwarming en internetconcurrentie op het gebied van cosmetica aan toe. Rode draad bij alle vier ondernemers was dat men open staat en blijft staan voor de wensen van hun afnemers en dat men klantgerichtheid als de bepalende succesfactor ziet.

Samenwerking met horeca Voorschoten

De amuses vooraf, die door Slijterij Adegeest geleverde en samen met Mark van Rooyen gesponsorde champagne begeleidden en het walking dinner waren verzorgd door niet minder dan zeven lokale ondernemingen, gecoördineerd door Paul Bruijnzeels. De hoogstaande gerechten van Allemansgeest, De Knip, La Casita, Va Bene, Tante Bet, Het Wapen en Lekker! Kaas en Delicatessen waren een genot voor oog, neus en tong en vonden dan ook gretig aftrek. Ze toonden op ondubbelzinnige wijze aan dat je in Voorschoten op meer dan uitstekende wijze uit eten kunt gaan en een feestborrel kunt aankleden. De trucs van goochelaar Michel Beugelsdijk aan diverse tafels onder het eten door lieten menigeen verbaasd staan.

Spetterende Feestavond

Daarna barstte het feest pas echt los. De coverband en DJ lieten onder de palmen en olijven van Moerkerks Plantenparadijs menig voetje van de vloer komen en ook de rijkelijk geschonken drank, geleverd door Sligro Leiden en het veelvuldig uitgeserveerde bruine fruit droegen daaraan bij. Het was daardoor middernacht voor men het doorhad. Het moment dat het feest ten einde kwam.

Een bijzonder woord van dank mag ook niet ontbreken aan het adres van Roel Bik (Minigigs), die voor het geluid tekende en Sander Blom (Bl(a)nder) als coördinator achter de schermen), Gerben Plasmeijer (&Obsession) die menig idee aanleverde en natuurlijk de speciale feestcommissie, waarin Frederike Werts (ScheerSanders Advocaten), Jasper Suijten (Spore Creation), Mark van Rooyen (Pretec Precisietechniek), Reza Farsi (Gezondheidscentrum Voorschoten), Ellen de Vette (Voorschotense Krant) en de al eerder genoemde Paul Bruijnzeels een zeer werkzaam aandeel hadden.

Een uitgebreide fotoreportage

Beelden van Jules Perel (MijnIdé) en Jasper Suijten vind je hier.
Afdrukken van de foto’s die door Jules gemaakt zijn kunnen besteld worden in de winkel van MijnIdé aan de Schoolstraat 184.

Het verslag van Chris de Waard van Sleutelstad Media vind je hier