VERSLAG

Nieuwjaarsbijeenkomst 2024: Ondernemers van Voorschoten verenigt u!

Zowel voorzitter Fred Snelderwaard als wethouder Paul de Bruijn had bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de OVV op 15 januari in De Knip dezelfde heldere boodschap voor de ondernemers in het dorp: Word lid van de ondernemersvereniging en laat je meer zien en horen bij de plaatselijke politiek. Fred liet daarbij al weten dat de OVV in 2024 meer in gesprek gaat met de gemeenteraadsfracties en Paul riep ondernemers op zichzelf kandidaat te stellen voor het raadslidmaatschap en commissiewerk.

Teneur van beider verhalen was dat het ondernemersbelang in het dorp ondergesneeuwd dreigt te raken. Fred memoreerde daarbij zijn teleurstelling over het besluit de hondenbelasting af te schaffen en de rekening daarvoor bij de ondernemers neer te leggen. Paul gaf aan dat ook graag anders gezien te hebben, maar dat het uiteindelijk de gemeenteraad is die over dit soort zaken beslist.

Zelf somde hij opnieuw de reeks van plannen op, die het gemeentebestuur in petto heeft. Steun vanuit het bedrijfsleven is voor de realisering daarvan onontbeerlijk. Want de exacte invulling moet vaak nog plaatsvinden en de details bepalen uiteindelijk de haalbaarheid en het succes.

 

De ongeveer 100 aanwezigen werden dan ook opgeroepen zelf politiek actiever te worden en/of collega-ondernemers, die nog geen lid zijn, voor het lidmaatschap van de OVV te interesseren. Zij kunnen geheel vrijblijvend één van de volgende bijeenkomsten gratis bijwonen om kennis te maken met het plaatselijke ondernemersnetwerk. Want behalve de twee toespraken was er ook dit keer weer volop gelegenheid onder het genot van drankjes en hapjes met elkaar in gesprek te gaan, ervaringen uit te wisselen en soms zelfs zaken te doen.

De volgende OVV-bijeenkomst is de algemene vergadering op donderdagavond 14 maart met een aansluitende borrel. Ondernemers, die nog geen lid zijn, zijn daarbij dus ook welkom! Aanmelden kan nu al elders op deze website.