Opinie

Nu doorzetten met Kruispuntkerk en Churchillplein

De afgelopen weken stonden bol van het nieuws over de plannen met de Kruispuntkerk en het Churchillplein. Ondernemersvereniging Voorschoten en de Centrum Ondernemers roepen de gemeente op nu snel alle procedures te doorlopen en groen licht te geven, zodat daadwerkelijk met de uitvoering kan worden begonnen.

Het OVV bestuur stelt : ‘Ons dorpscentrum heeft snel een forse impuls nodig om voor ondernemers en publiek weer een aantrekkelijke plek te worden en te blijven om een bedrijf uit te oefenen, inkopen te doen en te recreëren. Op dit moment is ons centrum simpelweg te weinig aantrekkelijk, staan daardoor veel panden leeg en verschraalt het winkelaanbod. Consumenten blijven weg en de winkels die er nog wel zijn krijgen het steeds moeilijker. De Kruispuntkerk als het nieuwe culturele hart van het dorp en een nieuwe grotere Aldi aan de Raadhuislaan en op het Churchillplein kunnen een mooi eerste begin vormen van een upgrading, maar er moet natuurlijk nog veel meer gebeuren. Het bestuur denkt daarbij aan het snel omvormen van het Treubplein naar een volwaardige evenementenruimte en herontwikkeling van Wagenerf, Fixetterrein, Gemeentewerf en Burgemeester Van der Haarplein met de brandweerkazerne en sporthal. Door daar voor de juiste doelgroepen (starters en senioren) honderden woningen te bouwen, vergroot je automatisch de groep mensen, die als eersten naar Voorstraat en Schoolstraat zullen komen om hun inkopen te doen en de horeca te bezoeken. Door het gemeentehuis ook als bibliotheek te bestemmen komt de ruimte van de huidige bibliotheek net als die van het Cultureel Centrum vrij voor woningbouw en krijgt het centrum niet alleen vanuit het oosten, maar ook vanuit het westen met veel mogelijke nieuwe bezoekers te maken. Als de gemeente hiermee nu eindelijk in actie komt kan je het aan de ondernemers in ons dorpshart overlaten om met een goed en uitgebalanceerd aanbod en de nodige leuke nevenactiviteiten een aantrekkelijke dorpskern te maken.’

Hoe een aantrekkelijk winkelaanbod er in ons dorp in de toekomst uit moet zien, is ook voor de OVV nog met veel vraagtekens omgeven. ‘Voor vestigingen van grote winkelketens, die het ook in grotere plaatsen vaak al heel moeilijk hebben, is het dorp, zelfs na het bouwen van honderden extra woningen nog altijd veel te klein.

En ook het veranderende consumentengedrag met vooral groei van verkopen via internet doet zijn invloed gelden. Zelf denken we vooral aan kleinere specialistische zaken met een aanbod dat je niet bij de grote ketens vindt. Met een steeds grijzer wordende bevolking, die gelukkig over het algemeen over voldoende financiële draagkracht beschikt, zijn er toch voldoende kansen in de markt te vinden, waarmee een goede boterham te verdienen valt. Wij menen dat vooral gespecialiseerde winkels die zich richten op specifieke doelgroepen dan wel kwalitatieve producten leveren voor het hogere segment zich kunnen meten met de “grote jongens”. Hiervan zijn al een paar mooie voorbeelden in ons dorp. Maar ook daarmee valt aan een verdere concentratie van op consumenten gerichte bedrijvigheid niet te ontkomen. Dus winkelruimten en horecagelegenheden, die zich niet in de Schoolstraat en Voorstraat bevinden direct na het vrijvallen van het pand een andere (woon?)bestemming geven.’

Niets doen is in de ogen van het OVV bestuur geen optie. ‘We kijken met een jaloerse blik naar Wassenaar, waar de gemeente dit voorjaar besloten heeft de Langstraat voor miljoenen een forse opknapbeurt te geven. Hoewel geen garantie voor succes is het wel een sterk signaal naar ondernemers en publiek dat men het dorpscentrum aantrekkelijk wil houden. Het afgeven van dergelijke signalen door onze gemeente is zeer gewenst. Daarom ook onze oproep om nu snel door te zetten met de plannen voor de Kruispuntkerk en Raadhuislaan/Churchillplein zodat er binnen deze bestuursperiode in ieder geval nog één zichtbaar resultaat geboekt kan worden inzake de onder het kopje ‘Een florerende economie’ in het coalitieakkoord van 2022-2026 neergelegde beleidsvoornemens. De uitvoering daarvan zou ook mooi als vliegwiel kunnen fungeren om snel op allerlei andere plaatsen bij het centrum aan de slag te gaan en ondernemende mensen kunnen verleiden in ons dorpshart een nieuwe zaak te openen.’

 


Het Churchillplein is één van de plekken waar volgens het bestuur van de OVV snel kan worden begonnen met de broodnodige vernieuwing van ons dorpshart (Foto: PR)