Ondernemers onaangenaam verrast door OZB verhoging

Ons bestuur en de besturen van Centrumondernemers Voorschoten en BIZ vereniging Dobbewijk zijn verbijsterd door een aangenomen amendement van Voorschoten Lokaal bij de begrotingsvergadering.

De Hondenbelasting wordt afgeschaft en het daardoor ontstane begrotingsgat moet door de Voorschotense ondernemers worden gedicht. De gekozen “oplossing” is het verhogen van de OZB van niet-woningen. Om het gat te dichten is naast de reeds voorgenomen verhoging van 11 % nog eens 4,4 % over over de belasting inclusief de al voorziene belastingverhoging nodig. In totaal meer dan 16%.

De drie genoemde besturen hebben hun afkeuring hierover inmiddels per email bekend gemaakt aan het College van B&W en de Gemeenteraad.

Lees hier de verstuurde brief