VERSLAG BIJEENKOMST

Ontspannen eindejaarsborrel deed zorgen even vergeten

Foto: Tijdens de bijeenkomst werd ook weer eens een foto van het bestuur geschoten.

Voorzitter Fred Snelderwaard memoreerde in een korte toespraak dat -nadat begin dit jaar nog alles door corona op slot zat- wij toch een compleet ledenactiviteitenprogramma konden uitvoeren met natuurlijk ons jubileumfeest op 8 oktober als absoluut hoogtepunt. De aanwezigen beaamden dat graag met een hartelijk applaus toen Fred de organisatoren daarvan nog eens extra bedankte.

Ook stond hij nog even stil bij de door ons als overval gevoelde mededeling tijdens de op 15 november georganiseerde ontmoeting met B&W en enkele ambtenaren over de invoering van het digitale opkopers loket en register (DOL en DOR) en de acties die hierop vanuit het bestuur naar de gemeente zijn en worden ondernomen.

Tot slot meldde hij dat ons ledental weer in de lift zit, waarbij hij de leden opriep andere ondernemers te overtuigen van het belang van een sterke ondernemersvereniging in het dorp.

En hij riep degenen, die nog niet geweest zijn, op voor sluitingsdatum 7 januari de expositie De Kracht van Ondernemend Voorschoten in het museum te bezoeken.

Uit het feit dat velen tot ver na de geplande eindtijd van 19.30 uur op eigen kosten bleven naborrelen al dan niet gevolgd door een etentje bleek dat het weer ouderwets gezellig was, waarbij soms ook het nuttige met het aangename werd verenigd, zoals het nemen van een nieuwe foto van het bestuur ten behoeve van onze jaarlijkse kerstgroet.

De eerstvolgende ledenactiviteit die staat gepland, is de nieuwjaarsbijeenkomst op maandagavond 16 januari.