VERSLAG BIJEENKOMST

OVV mist visie, beleid en daadkracht bij de gemeente

Foto: Voorzitter Fred Snelderwaard tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in La Casita Voorschoten  (Foto: PR)

Ondernemers moet alle zeilen bijzetten

Snelderwaard: ‘Ook mis ik echte waardering van de landelijke en plaatselijke overheid voor ondernemers en ondernemerschap, terwijl die toch de motor van onze economie zijn en voor welvaart zorgen. Een aantal ondernemers voelt nog altijd de naweeën van de coronacrisis en wordt thans ook nog geconfronteerd met een energiecrisis en torenhoge inflatie, die lang niet altijd kunnen worden doorberekend aan hun afnemers. Tel daarbij op toenemende regeldruk en in het vooruitzicht gestelde belastingverhogingen. Kortom ondernemers moeten vaak alle zeilen bijzetten om hun zaak draaiend te houden.’

Snelderwaard vervolgde: ‘Dat doen ze overigens graag. Ondernemers zijn inventief en passen zich aan al naar gelang nieuwe realiteiten dat van hen eisen. Maar het zou Voorschotense ondernemers enorm helpen als de plaatselijke overheid snel en adequaat inhaakt op de opgaven, waarvoor we als samenleving op dit moment en in de nabije toekomst staan. Zoals de woningbouwopgave. Worden er bijvoorbeeld in het dorp voldoende nieuwe huizen van de juiste soort gebouwd, dan brengt dat een dynamiek op gang waarvan veel inwoners en ondernemers de vruchten kunnen plukken. En als het mogelijk wordt in het centrum nieuwe soorten bedrijven te beginnen, trekt dat ook nieuwe ondernemers aan, die ervoor zorgen dat de leegstand verdwijnt en het fijn blijft om ernaartoe te gaan om niet alleen je inkopen te doen, maar ook andere plaatsgenoten te ontmoeten.’

Ruimte voor ondernemers

Een speciaal punt van zorg is voor de OVV de bereikbaarheid van het dorp. Snelderwaard: ‘De uitvalswegen slibben steeds meer dicht. De invloed van de gemeente hierop is zeer beperkt. Maar dat is een reden temeer om ervoor te pleiten dat alle andere vestigingsvoorwaarden voor bedrijven optimaal zijn. De eerste vertrekkers zijn al gesignaleerd.

In dit verband roep ik de gemeente dan ook op alles in het werk te stellen om Bedrijventerrein Dobbewijk uitgebreid en optimaal ingericht te krijgen, zodat er voldoende ruimte is voor aldaar en elders in het dorp gevestigde bedrijven om zich verder te ontwikkelen. Daarmee is ook de plaatselijke werkgelegenheid zeer gediend.’

Snelderwaard verder: ‘De gemeente moet zich niet gaan verliezen in luchtfietserij. Plannen moeten realistisch en op de Voorschotense maat zijn gemaakt en financieel haalbaar. Alleen dan zijn ondernemers bereid zijn samen met de gemeente te werken aan de verdere ontwikkeling van ons mooie dorp.’

Plannen voor 2023

Tot slot meldde hij dat de OVV ook al het nodige voor de leden van plan is. Snelderwaard: ‘Er worden ook dit jaar weer minimaal tien bijeenkomsten georganiseerd. Te beginnen met een presentatie op 16 februari over de komende veranderingen op het gebied van automobiliteit voor bedrijven in The British School. Maar ook bijeenkomsten als de befaamde haringparty en sloepentocht. De bijeenkomsten zijn vooral bedoeld om de onderlinge band tussen de inmiddels bijna tweehonderd leden te versterken.’ Hij riep ondernemers op die nog geen lid zijn zich snel via onze website aan te melden. U kunt als ondernemer ook een verzoekje sturen naar info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl om een keertje vrijblijvend te komen kennismaken.

Na de nieuwjaarsspeech van de voorzitter en de reactie daarop van wethouder Paul de Bruijn van Economische Zaken wensten de ruim 90 aanwezige personen elkaar in een genoeglijke sfeer het allerbeste toe voor het nieuwe jaar.