Persbericht

Reactie College op kritiek Centrum Ondernemers getuigt niet van zelfreflectie

In een bericht van 6 maart j.l. op de website van de Voorschotense Krant stelt Wethouder de Bruijn teleurgesteld te zijn over de reactie van de Centrum Ondernemers Voorschoten (COV). Het COV heeft namelijk hun onvrede uitgesproken over het feit dat de Gemeente drie winkelpanden gaat huren maar vooral dat de Gemeente niet hierover in overleg is gegaan met de vereniging die de winkeliers vertegenwoordigd.

Als voorzitters van de Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) , de Bizz Dobbewijk (Bizz) en uiteraard de Centrumondernemers (COV) moeten we hier wel op reageren.

Voor de inhoudelijke kritiek op het besluit om midden in het centrum drie kantoorpanden te gaan creëren verwijzen wij naar de eerdere reactie van het COV. Onze verbazing gaat meer over de “vermeende transparantie” waarover wordt gesproken.

Wethouder de Bruijn stelt dat hij op de nieuwjaarsreceptie van de OVV melding heeft gemaakt dat de gemeente “hiermee bezig was”. Allereerst was hij op de receptie van een andere ondernemersvereniging dan het COV, maar de aanwezigen die wij hebben gesproken hebben alleen iets gehoord over zoeken naar opvang van Oekraïense vluchtelingen Een melding van een uitgebreide huursituatie midden in onze winkelstraat heeft niemand in ieder geval begrepen.

Maar dat is nog tot daar aan toe. De Voorzitters van de OVV, Bizz Dobbewijk én het COV hebben drie dagen voor het “huurbericht” van de Gemeente een meer dan twee uur durend onderhoud gehad met de Wethouder de Bruijn en betreffende ambtenaar.

In dit onderhoud is minimaal een uur gesproken over ieders zorg over de leegstand in onze winkelstraat en de inspanning die ieder hierin zou moeten hebben. MET GEEN WOORD is in deze vergadering gemeld dat de Gemeente panden zou gaan huren, hetgeen je in een open overlegstructuur met direct betrokkenen toch wel zou mogen verwachten.

De transparantie die Wethouder de Bruijn in zijn bericht van 6 maart op deze site pretendeert is naar de mening van de drie ondernemersverenigingen ver te zoeken. Het is ook de reden dat de ondernemersverenigingen zich beraden op het voortzetten van het periodieke Economisch Overleg Voorschoten met de gemeente in zijn huidige vorm.

Je kan een discussie voeren over de concurrentievervalsing in het centrum en de onnodige langdurige kosten die met deze noodgreep gemaakt worden. Er is geen discussie mogelijk over de stelling dat de Gemeente dit simpelweg heeft bepaald zonder overleg met de daarvoor bestemde ondernemersvereniging(en). Waar we het wel over eens zijn met hem is dat je samen verder komt, maar dat werkt alleen als je je gesprekspartner serieus neemt.

Namens de ondernemersverenigingen OVV/ Bizz Dobbewijk/ COV

Fred Snelderwaard