NIEUWS

Wat nu met het Ambachts- en Baljuwhuis?

Foto: Wij hopen dat de gemeente het Ambachts- en Baljuwhuis snel opknapt en als vliegwiel gebruikt om andere ontwikkelingen in het dorp mogelijk te maken (Foto: René Zoetemelk)

Als belangrijkste reden voor de verkoopplannen werd destijds aangevoerd dat de gemeente niet of nauwelijks eigen bestemmingsmogelijkheden voor het A/B huis zag. Niettemin waren enkele politieke partijen op puur emotionele gronden destijds toch tegen de verkoop. Deze partijen, die na de verkiezingen van 2022 het mede voor het zeggen kregen, hebben mede bijgedragen aan het terugdraaien van het eerder genomen besluit. Dat daaraan een prijskaartje van 350.000 euro zou komen te hangen, zullen ze niet hebben verwacht, maar veel andere kosten en niet gerealiseerde opbrengsten zijn wel te voorzien geweest. Wat ons nog het meest verbaast, is dat er geen volledige openheid van zaken wordt gegeven waar het nu is misgegaan. Het gaat toch om gemeenschapsgeld?

Miljoenenschade

Uiteindelijk gaat het om een miljoenenschade. Allereerst loopt de gemeente een opbrengst van € 1,4 miljoen mis. Tel daarbij maar op de genoemde 3,5 ton, de kosten van de gerechtelijke procedures, de inschakeling van vele adviseurs en alle ambtelijke inzet en ondersteuning, die ook voor andere zaken had kunnen worden gebruikt. En bedenk dat de gemeente nu ook gedwongen is het achterstallige onderhoud en de verplichte verduurzaming van het A/B huis voor eigen rekening te nemen. Dan kom je zeker tot een bedrag dat in de miljoenen loopt. Geld dat nu niet kan worden benut voor andere zaken op het gemeentelijke verlanglijstje.

 

Toch maar een boutique hotel?

Wij roepen de gemeente op snel in samenspraak met de huurder, die al vele jaren tot diens frustratie aan het lijntje is gehouden, maar met wie men ook altijd nog te maken heeft, goede nieuwe bestemmingen voor het A/B huis te vinden, zodat er in en voor het gebouw weer de broodnodige levendigheid komt en dit mooie stukje van de Voorstraat niet verder verloedert. Alsnog een boutique hotel, maar dan in eigendom van de gemeente en tegen marktconforme voorwaarden verpacht aan de huurder? En de Ambachtszaal transformeren tot een mini film-, theater- en concertzaal, zodat het Cultureel Centrum eindelijk kan worden afgebroken en de grond wordt vrijgespeeld voor broodnodige woningbouw? Zomaar een paar ideeën, die wij graag voor betere inruilen, als er maar een vliegwiel aan nieuwe ontwikkelingen op gang wordt gebracht. De hiermee gepaard gaande opbrengst zou kunnen worden gebruikt om de plannen voor de oostkant van het centrum (Churchillplein, Wagenerf, MOC-terrein etc.) nu eindelijk daadwerkelijk te ontwikkelen en uit te voeren. Die ook weer nieuwe revenuen voor de gemeentekas zullen opleveren. En voor de winkels en horeca in het centrum meer en nieuwe klanten betekenen. Zo kan er uit het debacle met het Ambachts- en Baljuwhuis voor Voorschoten toch nog iets moois ontstaan.