VERSLAG BIJEENKOMST

Zinvolle ontmoeting gemeente-ondernemers op 15 november

Foto: Voorzitter Fred Snelderwaard verwelkomt B&W, ambtenaren en eigen leden tijdens de bijeenkomst op 15 november in House of Vision (Foto: Jasper Suijten)

Dat het volledige college langskwam om te vertellen wat ieder in haar of zijn portefeuille heeft, werd door de aanwezigen hogelijk gewaardeerd. Eerste aanspreekpunt voor de ondernemers is en blijft wethouder Paul de Bruijn (VVD), maar ze kunnen ook rechtstreeks met burgemeester Nadine Stemerdink te maken krijgen, bijvoorbeeld als het om veiligheidsissues gaat. Of wethouder Hans van der Elst (Voorschoten Lokaal), die onder meer woningbouw, vergunningverlening en de omgevingswet in zijn portefeuille heeft, of wethouder René Zoetemelk (CDA), die de eerstverantwoordelijke is voor zaken als duurzaamheid en verkeer en vervoer.

Ondernemersregister

Het inmiddels al meer dan vijf jaar geleden geïntroduceerde Ondernemersregister bleek, ondanks de destijds uitgebreide introductie door de toen nog bestaande Werkorganisatie Duivenvoorde in het gemeentekantoor in Wassenaar voor veel ondernemers totaal onbekend. Dus was het een goede zaak om bij het bestaan daarvan weer eens uitgebreid stil te staan en ondernemers uit Voorschoten, die nog niet staan ingeschreven op te roepen, dat alsnog te doen. Tijdens de presentatie kwam duidelijk naar voren, dat het register een belangrijke rol speelt bij het verstrekken van gemeentelijke opdrachten aan plaatselijke leveranciers en het laten meedingen naar grotere opdrachten. De in aannemingsrecht gespecialiseerde jurist Joost Haest gaf B&W nog een mooie suggestie mee om het maximum bedrag van enkelvoudige aanbestedingen flink te verhogen, waardoor mogelijk nog meer gemeentelijke opdrachten en uitgaven bij plaatselijke ondernemers terecht kunnen komen.

Veelkoppig monster

Tijdens de presentatie over ondermijning bleek sprake van een veelkoppig monster dat helaas ook in Voorschoten steeds sterker om zich heen grijpt.

Alle zeilen moeten dus worden bijgezet om deze vele vormen van criminaliteit terug te dringen en te voorkomen dat de onderwereld vaste voet in de bovenwereld krijgt.De gemeente heeft inmiddels een regisseur ondermijning aangesteld, die het fenomeen te vuur en te zwaard wil bestrijden, maar daarbij niet kan zonder de input van inwoners en ondernemers. Zo werd men opgeroepen verdachte zaken te melden en zelf niet in te gaan op aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn. En waar jongeren soms op slinkse wijze het criminele circuit worden ingetrokken, geldt dat ook voor ondernemers, vooral als het hen op enig moment zakelijk niet voor de wind gaat. Veel verwarring ontstond toen het digitale opkopersloket (DOL) en -register (DOR) ter sprake werden gebracht. Voor alle aanwezige ondernemers volstrekt onbekend. Men vernam dat de gemeente dezer dagen een brief naar plaatselijke ondernemers stuurt, waarvan men weet dat zij in tweedehands goederen handelen met de melding dat men als zodanig geregistreerd moet staan, de handel in dit soort objecten in het register moet vastleggen en tussen een in- en verkoop ook een wachttijd van enkele dagen in acht moet nemen, waarbinnen gecontroleerd kan worden of wel of niet sprake is van gestolen zaken. De gemeente wil hierop vanaf 1 januari gaan controleren. Dat kon rekenen op veel onbegrip omdat de ondernemers, die het betreft op dit moment in het geheel niet weten, welke administratieve lasten en werkzaamheden dit met zich meebrengt.

Ondanks deze faux pas van gemeentezijde kan toch gesproken worden van een geslaagde avond die besloten werd met een gezellige borrel, waarin nog veel meer informatie met de gemeente en elkaar kon worden uitgewisseld.