Arbeidsmarkt vraagt om anders kijken naar baanwisselaars

Arbeidsmarkt vraagt om anders kijken naar baanwisselaars

Loopbaancoaches begeleiden baanwisselaars

Welke rol speel jij als ondernemer hierin?

De veranderingen op de arbeidsmarkt vragen een andere manier van kijken naar (toekomstige) baanwisselaars en mensen die door de coronacrisis hun baan nu al zijn kwijtgeraakt. Er liggen veel kansen voor mensen als ze de overstap kunnen maken van de ene naar een andere sector. De kansen komen met name in beeld als we kijken naar de vaardigheden van mensen. Daarvoor is Economie071 met de pilot Talent op Maat gestart. Deze pilot koppelt de vaardigheden, interesses en talenten van mensen aan actuele banen. Dat vraagt anders denken van werkzoekenden, maar ook van werkgevers.

Vaardigheden centraal

Door te kijken naar vaardigheden komen veel meer kansen in beeld. Denk aan een overstap van horeca of hospitality naar zorg. Ook kunnen technische vaardigheden opgedaan in werkervaring, vrijwilligerswerk of een hobby een prima basis zijn voor een baan in de techniek. Talent op Maat kijkt dus verder dan naar diploma’s alleen. Dat opent deuren! Voor deelnemers aan Talent op Maat, maar zeker ook voor werkgevers die mensen zoeken én voor werkgevers die mensen moeten laten gaan.

Vraag en aanbod bij elkaar brengen

Voor het maken van de juiste match maken deelnemers van Talent op Maat online een vaardighedenprofiel aan. Twee loopbaancoaches gaan nu aan de slag om op basis van die profielen de koppeling te maken tussen vraag en aanbod. Voor technische banen is daarbij de vraag uit de markt leidend. Zo’n 20 bedrijven uit de regio werken hieraan nu al mee. Voor medewerkers vanuit de sector horeca en hospitality is het aanbod vanuit de kandidaten leidend. Zij stellen zich de vraag: Welke baan past bij mij?

Talentenpool techniek

De Talentenpool techniek van www.talentopmaat.nu koppelt deelnemers met technische interesses en vaardigheden aan technische vacatures in de regio Leiden. De twintig bedrijven die hierbij nu betrokken zijn doen op deze manier ervaring op met het matchen op vaardigheden.

Voor het maken van de koppeling tussen kandidaten en werkgevers, gaat loopbaancoach Jacobine Coster voor Talent op Maat aan de slag. Zij maakt nu een eerste analyse van de deelnemers aan de Talentenpool techniek en gaat daarna in gesprek met kandidaten en bedrijven.

Jacobine richt zich met haar werkwijze met name op het invullen van de vraag uit de markt.

Kansen voor baanwisselaars

De sectoren horeca en hospitality zijn hard geraakt door de maatregelen rondom het coronavirus. Veel mensen moeten daarom noodgedwongen van baan wisselen. Door te kijken naar de vaardigheden van deze mensen, kan er via Talent op Maat een koppeling worden gemaakt met banen die worden aangeboden. Wellicht hele andere banen dan waar kandidaten zelf aan denken.

Zo kunnen vaardigheden die opgedaan zijn in de hospitality ook passen bij een baan in de zorg, in de logistiek of mogelijk iets anders. Dit vraagt wel om een open blik van werkgevers. Zij krijgen nu te maken met sollicitanten uit een hele andere hoek dan dat ze normaal gewend zijn. Loopbaan- en onderwijsadviseur Gert Okkema gaat met dit vraagstuk voor Talent op Maat aan de slag.

Gert is met zijn werkwijze voornamelijk gericht op de aanbodkant vanuit de arbeidsmarkt.

Wil je meer weten?

  • Vragen en antwoorden over de pilot Talent op Maat vind je hier.
  • Vragen en antwoorden over de Talentenpool van Talent op Maat vind je hier.

Interesse om verder te praten? Neem contact op met projectleider Joost Bruggeman via info@talentopmaat.nu.

Dit bericht delen?