Bedrijventerrein Dobbewijk opnieuw gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B)

kvo-certificaat-uitgereikt-002

Bedrijventerrein Dobbewijk opnieuw gecertificeerd voor het
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B)

Afgelopen maand is Bedrijventerrein Dobbewijk voor de tweede keer gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen. Dit Keurmerk is gericht op samenwerking tussen brandweer, politie, gemeente en ondernemers met het doel om de veiligheid te verbeteren op bedrijventerreinen.

Op de Dobbewijk is een speciale werkgroep KVO-B opgericht waarin de convenantpartners gezamenlijk werken aan het tot uitvoer brengen van vooraf gestelde doelen, om zo te komen tot een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Patricia Hamers, Autobedrijf Hamers, neemt als afgevaardigde van het bestuur deel aan de werkgroep. “Iedere drie jaar moet er een her-certificering worden aangevraagd bij KIWA. Hiervoor moeten we oude plannen evalueren en nieuwe plannen maken. Voor input van die plannen hebben we afgelopen zomer middels een enquête ondernemers gevraagd naar alle aspecten van veiligheid op het bedrijventerrein. Binnen een hele korte periode hadden we de benodigde 30% respons gehaald. Daar zijn we trots op. Ondernemers hebben aangegeven dat meer groen wenselijk is, maar daarnaast moet ook gerichte aandacht komen voor de verkeersveiligheid op het terrein. Daar gaan we ons nu dus vol voor inzetten. Tevens zullen de convenantpartners zich vaker presenteren in de nieuwsbrieven met
actualiteiten per discipline,” aldus Patricia.

Meer informatie over Bedrijventerrein Dobbewijk op www.ondernemersdobbewijk.nl

Bij de foto: Raïssa Koppenol (parkmanager), Patricia Hamers (BIZ Dobbewijk-bestuurslid) en Daphne Nieuwenhuis (BIZ Dobbewijk-secretaris) tonen trots het uitgereikte nieuwe certificaat