Bespreking bedrijventerreinen-strategie op 14 januari

Bespreking bedrijventerreinenstrategie op 14 januari

Dinsdag 14/01/2020 18.00-20.00 uur
Kantine De Groot Groep, Dobbeweg 30 Voorschoten

Gemeenten en bedrijfsleven in onze regio willen een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven behouden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Onlangs presenteerde de regionale stuurgroep een concept-ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 ‘Ruimte voor bedrijven in de Economie071-gemeenten’. Deze strategie bevat de keuzes en afspraken om in de toekomst te blijven voorzien in de vraag naar bedrijventerrein.

Over de concept-strategie wil het gemeentebestuur graag met de ondernemers van gedachten wisselen. Daarvoor organiseert men een informele bijeenkomst op dinsdag 14 januari 2020 van 18.00 uur tot 20.00 uur. Locatie is de Kantine van De Groot Groep op Dobbeweg 30.

Programma

Tijdens de bijeenkomst worden de hoofdlijnen van de concept-strategie gepresenteerd. Ook gaat men graag informeel met ondernemers in gesprek over de strategie. Men is benieuwd naar jouw eerste reactie op de voorgestelde koers.

Stukken bekijken

Wil je de concept- bedrijventerreinenstrategie alvast inzien? Kijk dan op www.economie071.nl/bedrijventerreinen.

Vervolg

Na informele bijeenkomsten overal in de regio volgt een formele inspraakprocedure waarin zienswijzen kunnen worden ingestuurd. Die procedure start naar verwachting in maart 2020. De gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude stellen uiteindelijk de definitieve strategie vast.

Aanmelden

Je kunt je voor deze bijeenkomst aanmelden via rvcooten@werkorganisatieduivenvoorde.nl. Graag uiterlijk 7 januari. Dan weet men tijdig op hoeveel mensen men mag rekenen. Mocht je nog vragen of opmerkingen vooraf hebben, dan kun je contact opnemen met Roy van Cooten via hetzelfde email adres of mobiel 0631627738.

De Groot Groep, Dobbeweg 30 Voorschoten

Dit bericht delen?