Bestuurlijke Kies-pijn….

Bestuurlijke Kies-pijn….

Bestuurlijke Kies-pijn…

Onze gemeente Voorschoten staat voor zware keuzes deze zomer; niet alleen over het financieel herstelplan maar ook over de bestuurlijke toekomst. Wij als OVV en in mindere mate Ondernemend Wassenaar hebben daar al eerder iets over gevonden, maar willen nu graag daarover verder in gesprek met de leden van beide verenigingen en vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen uit Leiden en Leidschendam-Voorburg.

Wat is nu voor de ondernemers in beide dorpen het beste? Bestuurlijk zijn er eigenlijk drie opties voor de gemeente Voorschoten; voortmodderen, Wasschoten of de Buitenwijk-variant. Voortmodderen is het voortzetten van de huidige situatie: bestuurlijk zelfstandig maar met een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie met Wassenaar. ‘Wasschoten’ gaat over een gelijkwaardige bestuurlijke fusie met Wassenaar en de ‘Buitenwijk- variant’ is het voorstel van de Leidse regio voor een intensieve bestuurlijke samenwerking met overdracht van bevoegdheden naar een regioraad. Voor Wassenaar geldt de ‘Buitenwijk-variant’ ‘nog niet, ligt de stad Den Haag op de loer en kan ook nog aan één kustgemeente met Katwijk worden gedacht. Op termijn is mogelijk ook een fusie met Leidschendam-Voorburg nog mogelijk vanuit zelfstandigheid of Wasschoten, om daarmee een grote groene Duivenvoorde-corridor tussen Den Haag en Leiden te maken.

Als ondernemers hebben we op verschillende manieren met de gemeente te maken; als maatschappelijk partner (o.a. overleg centrum, gezamenlijk initiatieven oppakken zoals Taskforce Centrum en reactie op Holland Outlet Mall), als dienstverlener (o.a. onderhoud wegen, groen), als regelgever en handhaver (o.a. vergunningen, winkeltijden, bestemmingsplan), als klant (o.a. afnemer van diensten van ondernemers, zie lokaal aanbesteden en inhuur) en als subsidiegever/financier (o.a. BedrijvenInvesteringsZones, bijdrage centrummanager, BizWorld).

Wat betekenen nu die verschillende toekomstscenario’s voor onze relatie met de gemeente en voor deze rollen? Waarmee zijn wij als ondernemers het best gediend? Dat gaan we uitgebreid bespreken op 16 mei in het Bondsgebouw vanaf 20.00 uur. Met burgemeesters, wethouders en fractievoorzitters in de gemeenteraden van Voorschoten en Wassenaar als toehoorder. Dus het is niet de bedoeling dat wij met politici of politici met elkaar in gesprek gaan, maar dat we zelf als ondernemers iets gaan vinden en ons licht verder opsteken over wat dit allemaal voor ons zou kunnen betekenen. Dus ondernemers: we vinden allemaal bij tijd en wijle iets van onze gemeente, laten we dat dan ook met elkaar bespreken. Van harte welkom!

Frank ten Have, voorzitter OVV