Drukst bezochte kerstborrel ooit!

lacasita

Drukst bezochte kerstborrel ooit!

Met 130 bezoekers was onze kerstborrel op donderdag 19 december drukker bezocht dan ooit. En dat terwijl de groei van ons ledental momenteel stagneert volgens voorzitter Frank ten Have. We zagen dit keer ook opvallend veel leden, die de laatste tijd onze bijeenkomsten niet hadden bezocht, al dan niet samen met hun levenspartners. Zij zullen net als de regelmatige bezoekers genoten hebben van de gezellige en ontspannen sfeer en de rijkelijk geschonken drankjes en uitgeserveerde luxe hapjes, waarvoor Paul Bruijnzeels en de crew van La Casita hadden gezorgd.

Twee meegekomen bezoekers lieten spontaan weten direct lid te willen worden. En dat was een hoopvol signaal, want hoe groter onze club, hoe groter onze invloed volgens Frank. Daarom riep hij de aanwezige leden ook op om Voorschotense ondernemers, die zij kennen en waarvan ze weten, dat ze nog geen lid zijn, naar onze bijeenkomsten mee te nemen en enthousiast te maken voor toetreding tot onze vereniging.

Frank meldde dat we in 2019 niet minder dan 14 bijeenkomsten hebben belegd. De ene succesvoller dan de andere. Maar voldoende gevarieerd van inhoud, zodat er voor iedereen genoeg te halen viel. Over de belangenbehartiging en met name de voortgang van het overleg met de gemeente over onder meer woningbouwplannen en verkeer was hij minder positief. Dat heeft onder meer door de wethoudersvacature lang stilgelegen en moet nodig versneld worden.

Een behoorlijk aantal bezoekers nam na afloop de gelegenheid te baat om ook nog een vorkje te prikken bij La Casita. En andere waren zo geanimeerd in gesprek dat ze graag nog een poosje langer bleven. Ongetwijfeld zijn er ook weer enkele zaken gedaan en is er kennis en ervaring uitgewisseld. Kakelen, schakelen en makelen in Franks woorden. Want daarvoor zijn dit soort bijeenkomsten zeker ook bedoeld.