Effectief en efficiënt gemeentebestuur

floris

Effectief en efficiënt gemeentebestuur

Tijdens onze jaarvergadering op vrijdag 17 februari werd uitgebreid gediscussieerd over de toekomst van de gemeente. Voor jullie bleek een effectieve en efficiënte dienstverlening van de lokale overheid het belangrijkste. De twijfels of een samenvoeging van Voorschoten met Wassenaar hiertoe leidt, waren groot.

Maar ook een opgaan in een Groot Leids verband riep vragen op zoals die of de afstand tussen burger/ondernemer en lokaal bestuur dan niet te groot wordt. Wij als bestuur kregen als huiswerk mee te proberen een avond met Wassenaarse en Leidse zusterclubs te organiseren om verder over de materie door te praten. Daar gaan we zeker snel mee aan de slag.

Open en constructief
De vergadering kenmerkte zich verder door een open en constructieve sfeer waarin wij veel informatie kwijt konden over het gevoerde beleid en ook veel informatie binnenkregen over de andere bij jullie levende wensen. De verwachtingen met betrekking tot het dorpscentrum zijn groot. Het nu bijna gereed zijnde Deltaplein, en de herontwikkeling van de Kruispuntkerklocatie en het MOC-terrein en omgeving kunnen voor grote economische impulsen zorgen. We vinden wel met elkaar dat de gemeente dan tijdig de juiste voorwaarden moet scheppen en procedures mogelijk moet maken. En ook de winkelcentra Adegeest en Hofland en het bedrijventerrein Dobbewijk zijn met veel vernieuwingen en uitbreidingen weer goed op de kaart gezet. De bereikbaarheid van het dorp en de snelwegen blijft een hot issue en reden om samen met Ondernemend Wassenaar op 13 maart een avond over mobiliteit te beleggen. We hopen dat jullie dan ook in grote getale komen opdagen.

ZZP’ers
Bijzonder veel aandacht was er ook voor (de problemen van) ZZP’ers. Vandaar dat ik als bestuurslid met ZZP’ers als aandachtsgebied deze column schrijf. De behoefte aan een laagdrempelig ontmoetingspunt en goedkope faciliteiten voor incidenteel en structureel gebruik is groot. Vastgoedbezitters en -ontwikkelaars wijzen we hier regelmatig op.  We houden wat de Kruispuntkerklocatie betreft hierover voortdurend de vinger aan de pols en zijn blij met het signaal uit de vergadering dat hiervoor misschien ook mogelijkheden bij Nippon Express in de Dobbewijk zijn (waar vroeger Mexx zat). Het in 2015 opgerichte Broodfonds Duivenvoorde, dat ZZP’ers en andere kleine zelfstandigen een relatief goedkope arbeidsongeschiktheidsvoorziening biedt, is zo succesvol, dat het maximaal toegestane aantal deelnemers in zicht komt en overwogen moet worden -al dan niet samen met ondernemers uit een buurgemeente- een tweede broodfonds te starten.

Wet DBA
Het beleid van de rijksoverheid zorgt voor veel onrust en soms omzetverlies. Het bestuur werd gevraagd ook in de huidige status quo veel aandacht te schenken aan de gevolgen van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Dat gaan we ook heel serieus bekijken.

Tenslotte
Frank ten Have (voorzitter) en Sheila Groot (penningmeester) werden bij acclamatie voor een nieuwe periode herbenoemd. Daar ben ik als medebestuurslid erg blij mee. Want de samenwerking binnen het bestuur loopt mede door hun inbreng op rolletjes.

Als jullie nu buiten de jaarlijkse ledenvergadering om ons ook gaan bestoken met nieuwe ideeën en gezichtspunten voor een nog beter draaiende Voorschotense economie, ben ik helemaal tevreden.

Manon Vonk, bestuurslid