Eind goed al goed?

portret studio

Eind goed al goed?

Een ondernemersvereniging in coronatijd is niet heel erg spannend. Er kan niets en er mag niets. Blij was ik nog wel met de goed bezochte nazomerborrel op 18 september buiten bij De Knip, vlak voor de touwtjes voor de tweede keer dit jaar werden aangehaald. De ledenvergadering op 8 oktober kon nog op een alternatieve manier plaatsvinden, maar trok daardoor wel een stuk minder bezoekers, waardoor het afscheid van twee boegbeelden van de vereniging, Manon Vonk en Frank ten Have ook niet met het luide applaus van een menigte gepaard ging, die het wel verdiende. En een grote frustratie was ook dat van een viering van het zilveren bestaansjubileum van de vereniging dit najaar geen sprake kon zijn.

Kerstmaand

Ik ben wel blij dat in de kerstmaand het slot op Nederland en Voorschoten er wel -zij het nog maar een heel klein beetje- vanaf gaat. Normaliter is de eindejaarperiode voor een ondernemersvereniging en ondernemers een dankbare tijd. Veel bedrijven draaien extra omzet, de balans wordt al voorzichtig opgemaakt en soms nog met wat meer acties en orders opgevijzeld. En ondanks alle drukte is er ook nog tijd voor kerstbijeenkomsten, nieuwjaarsborrels enz. om ervaringen en momenten met elkaar te delen. Dit jaar is alles anders. Het is gewoon onmogelijk om iets fysieks te organiseren. Toch doen wij er alles aan om de onderlinge band in stand te houden. En hopen we op zo snel mogelijk weer een min of meer terugkeer naar het ‘oude normaal’.

Omdat veel evenementen dit jaar niet konden doorgaan en zeker voor begin 2021 hetzelfde wordt verwacht, hebben we de contributie voor komend jaar gehalveerd. We hopen dat hierdoor ook meer nieuwe leden worden aangetrokken. En die kunnen we altijd goed gebruiken om met nog meer kracht aan belangenbehartiging te blijven doen. Zeker in deze crisistijd. Aanmelden kan op deze site.

2021

Ondernemers zijn en blijven de ruggengraat van de samenleving. Wij hebben veel bewondering voor iedereen die met passie en creativiteit nieuwe wegen zoekt om te blijven ondernemen. En hebben daarvan ook al mooie staaltjes in eigen kring en dorp gezien. Zoals van de Centrumondernemers, die met een ‘Meet & Greet’ in de Kruispuntkerk een mooi alternatief Sinterklaasfeest hebben bedacht. De crisis zal ongetwijfeld ook blijvende gevolgen hebben. Meer digitaal werken is zeker een trend. Door het thuiswerken en ‘zoomen’ mogelijk minder files. We hopen wel dat we echte verbinding met elkaar kunnen blijven maken. Thuiswerken en zoomen zijn leuk, maar om efficiency, creativiteit en teamgevoel te blijven behouden, zijn regelmatig persoonlijke onderonsjes nodig en bijeenkomsten waarbij je elkaar niet alleen kunt zien en horen, maar ook ruiken en aanraken. Wat de belangenbehartiging betreft, hebben we in 2020 niet stilgezeten. Er is bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor de te hoge bouwleges en (samen met de centrumondernemers) voor de achteruitgang in het hart van het dorp. De gezamenlijke schreeuw om een toekomstvisie voor het centrum heeft effect gehad. In het nieuwe jaar die snel vaststellen en voortvarend een begin met de uitvoering maken, is een grote wens. Dan wordt het toch nog: Eind goed, al goed!

Fred Snelderwaard, voorzitter OVV