Geanimeerde algemene vergadering op 29 oktober

Geanimeerde algemene vergadering op 29 oktober

De algemene vergadering op vrijdag 29 oktober in de voormalige Kruispuntkerk kende een soepel verloop. Drie nieuwe leden Peter van Strien (Bakkerij Hessing), Ilse Pijper (ClayGround) en Paul Veninga (Veninga Projects) stelden zich voor.

De notulen van de vergadering van een jaar terug en de verslagen van de secretaris en de penningmeester leverden geen gesprekstof op.

Er trad één nieuw bestuurslid aan: Jeroen Lammertink (De Groot Groep), die Mark van Rooyen (Pretec) opvolgt. Co Zitman (Zitman & Co) en Reza Farsi (Gezondheidscentrum Voorschoten) werden herkozen in het bestuur. Cees Bijloos (InsingerGilissen) mag volgend jaar Wilma van Marwijk (Van Marwijk Vastgoed) in de kascommissie opvolgen.

De focus voor het komende bestuursbeleid ligt op beïnvloeding van de plaatselijke politiek met betrekking tot de ontwikkelingen in de lokale economie in de komende gemeenteraadsperiode. Daarvoor worden o.m. de nieuwe Economische Agenda van het EPV, bezoeken aan de gemeenteraadsfracties en een lijsttrekkersdebat op 7 maart gebruikt.

Daarnaast hoopt het bestuur in 2022 eindelijk ons uitgestelde jubileumfeest te kunnen organiseren. De statuten werden helemaal opnieuw vastgesteld, waarmee deze WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) proof zijn gemaakt. Zodra ze voor de notaris zijn verleden, worden ze op deze site gepubliceerd.

Tijdens de rondvraag was er onder meer aandacht voor het wel of niet mee uitnodigen van levenspartners voor ledenbijeenkomsten, het gebrek aan uitbreidings- en verhuismogelijkheden voor ondernemingen die willen groeien, het OVV-standpunt met betrekking tot de Multi Functionele Accommodatie en de jaarlijkse wisseling van blad voor onze maandelijkse ondernemerspagina.

Binnen één uur kon voorzitter Fred Snelderwaard de vergadering beëindigen. De aansluitende lunch in het Wapen van Voorschoten verliep al even geanimeerd.

Leden die dat wensen kunnen nu al een uitgebreid conceptverslag van de vergadering opvragen via info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl.

Bij de foto: Ilse Pijper (ClayGround) was één van de nieuwe leden, die zich bij het begin van de vergadering mocht voorstellen aan de aanwezigen