Gratis reanimatiecursus n.a.v. bezoek Brandweer en EHBO

brandweer

Gratis reanimatiecursus n.a.v. bezoek Brandweer en EHBO

Hoe eerder hoe beter. Dat geldt voor een reanimatie na een hartstilstand en voor brandbestrijding. De brandweer moet binnen acht minuten ter plekke zijn om vuur te bestrijden. Levensreddende handelingen dienen zo spoedig te beginnen. Bij aanvang van reanimeren binnen zes minuten is de kans op overleven het grootst. Daarom bieden we je n.a.v. het bezoek aan de Brandweer en EHBO op 11 april een gratis reanimatiecursus aan.

Voor de brandweer betekent dit dat minimaal zes vrijwilligers, waarvan één als ploegchef (bevelvoerder) en één als chauffeur kan fungeren, in de kazerne moeten zijn om te kunnen uitrukken. En voor reanimatie dat er zo snel mogelijk mensen aan de slag gaan met mond op mondbeademing, hartmassages en het gebruik van een AED om het hart van het slachtoffer weer op gang te brengen.

Als burger en als ondernemer kan iedereen meehelpen om ervoor te zorgen dat ons dorp zo brand- en hartveilig mogelijk wordt. De brandweer bijvoorbeeld kan zeker overdag nog wel enige versterking gebruiken om voldoende mensen paraat te hebben om daadwerkelijk snel te kunnen uitrukken. En de aanwezigheid en beschikbaarheid van AED’s en mensen die kunnen reanimeren kan ook nog veel beter.

De brandweer is daarom nog altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die veel in het dorp verblijven en over de juiste motivatie en conditie (leeftijd en geslacht zijn onbelangrijk) beschikken om dit belangrijke werk te kunnen doen. De opleiding is pittig en duur en vergt behoorlijk wat tijd (één avond per week). Men verwacht daarom wel dat je enthousiast de uitdaging aangaat en je voor zeker drie of meer jaren aan het korps verbindt. Je krijgt er wel vrienden voor het leven door, die elkaar door dik en dun hebben leren steunen, omdat ze blindelings op elkaar moeten vertrouwen. Denk je te voldoen aan de genoemde kwalificaties dan geven we je graag in overweging om eens met kazernemanager (ploegchef) Nico Guijt (nico.guijt@brandweer.vrhm.nl, 06-40846884) te gaan praten om een oefenavond bij te wonen om er eventueel met behulp van enkele eenvoudige test achter te komen of je daadwerkelijk geschikt en in staat bent om voor brandweerman of -vrouw te worden opgeleid. Na de opleiding ben je automatisch gediplomeerd BHV-er+.

Het aantal mensen met een EHBO of reanimatiediploma in Voorschoten lijkt op papier aardig hoog, maar omdat veel mensen buiten het dorp werken, is het percentage beschikbare ‘burgerhulpverleners’ nog relatief laag. De EHBO-vereniging zou toch graag nog veel meer mensen hiervoor opleiden. Want elke minuut, die op een burgerhulpverlener moet worden gewacht, voordat met reanimeren kan worden begonnen, vermindert de overlevingskans van iemand met een hartstilstand met 10%. En men zou graag willen dat binnen een straal van 300 meter van elk pand in Voorschoten 24/7 minimaal één AED beschikbaar is. Niet alle AED’s in het dorp zijn in kaart gebracht en niet alle AED’s zijn dag en nacht beschikbaar. Nog minder zijn er bij HartslagNu aangemeld om daadwerkelijk ingezet te kunnen worden bij een reanimatieoproep. Beschik je thuis of op het bedrijf over een AED en weet je niet of die bij de EHBO-vereniging bekend is, stuur dan een melding met de gegevens daarvan naar aed@ehbovoorschoten.nl. Zij kunnen ook het beheer en de aanmelding van je AED bij HartslagNu voor je regelen, zodat ook jouw AED ingezet kan worden bij levensreddende handelingen bij jou in de buurt. De kosten voor het daadwerkelijk gebruik van je AED worden overigens door het Rijk vergoed.

Zelf willen we graag onderzoeken of er voldoende animo is onder onze leden om een reanimatiecursus te volgen. Reanimeren leer je in vier uur ( bijvoorbeeld twee avonden van twee uur). De kosten van € 25 p.p. nemen wij graag voor onze rekening. Eenmaal in het bezit van een diploma moet je de kennis wel op peil houden en minimaal eens per twee jaar een herhalingsles volgen. Belangstelling? Stuur dan uiterlijk 31 mei een email naar info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl.

Tijdens de reanimatiecursus krijg je ook informatie over de andere cursussen van de EHBO-vereniging en hoe je EHBO-vrijwilliger kunt worden. Want die mensen zijn ook hard nodig, bijvoorbeeld bij evenementen als de Paardenmarkt en Het Weekend van Voorschoten. De aanmelding van jezelf en/of een medewerker sturen wij door naar de EHBO-vereniging die dan contact met je opneemt over de data en tijden waarop de cursus kan plaatsvinden.

Beschik je al over een EHBO- of reanimatie-diploma, maar ben je nog geen burgerhulpverlener? Meld jezelf dan aan bij HartslagNu is het advies van Ramon Sweys, voorzitter van EHBO Vereniging Voorschoten.  Voor vragen en/of uitleg over hoe aan te melden kun je op www.hartslagnu.nl terecht. Of stuur een mail naar voorzitter@ehbovoorschoten.nl. Ramon legt graag uit hoe het in zijn werk gaat.