Het nieuwe Coalitieakkoord en de ‘pepernoten’…

pepernoten

Het nieuwe Coalitieakkoord en de ‘pepernoten’…

Als oud-ambtenaar van het Ministerie van Financiën heb ik een beroepsdeformatie. Ik kijk altijd naar wat iets kost en wat het oplevert. Overigens doet mijn achterban dat ook, anders ga je gegarandeerd een keer failliet. Uiteindelijk moet alles betaald en terugverdiend worden. Dus kijk ik naar de ‘muntjes’ of de ‘pepernoten’

Toen ik het coalitieakkoord van ons nieuwe lokale bestuur van VVD, Groen Links en D66 las, werd ik natuurlijk aangenaam getroffen door alle mooie voornemens. Zeker ook op economisch gebied, waar ik veel van de Economische Agenda terugzag, die de gezamenlijke Voorschotense ondernemersorganisaties hebben opgesteld. Maar ik weet ook dat de gemeente het financieel moeilijk heeft. Dus ging ik op zoek naar de pepernoten: wat gaat alles kosten? Hoe is de financiële uitgangssituatie? Wat is de financiële meerjarenbegroting? Welke bezuinigingsmaatregelen moeten nog worden ingevuld en welke financiële ruimte is er eigenlijk voor mooie nieuwe plannen? Natuurlijk, niet alles kost geld, ik weet het, maar toch. Bij een bedrijf als de gemeente (met ruim 50 mln. omzet) moeten de pepernoten uiteindelijk ook kloppen. Uitgaven en inkomsten moeten op elkaar aansluiten. Anders neemt Sinterklaas (de provincie) ons mee naar Spanje (waar financieel heel weinig kan).

De gemeente begroot nu al jaren toekomstige tekorten en houdt steeds geld over. Worden er soms bezuinigingsmaatregelen getroffen die eigenlijk niet nodig zijn? In Financiën-termen kun je wel zeggen de overschotten zijn ‘incidenteel’ geld, maar elk jaar op rij incidenteel geld overhouden noem ik structureel. Blijkbaar klopt de manier van begroten niet als je elk jaar anders uitkomt. Dan ben je niet in control. Of is er misschien te weinig uitvoeringscapaciteit om alle mooie plannen te verwezenlijken? U begrijpt: ik ga op zoek naar de financiële paragraaf. Die eigenlijk in elk coalitieakkoord zou moeten zijn opgenomen (en in veel andere gemeenten ook is). Maar die hier ontbreekt…

Daarom coalitie onderbouw alsnog je plannen met realistische en sluitende cijfers en voer ze daarna snel uit.

Frank ten Have, Voorzitter OVV