Levendig lijsttrekkersdebat in Cultureel Centrum

Levendig lijsttrekkersdebat in Cultureel Centrum

In grote lijnen waren de zeven lijsttrekkers het verrassend vaak eens tijdens het door Sleutelstad TV, de Voorschotense Kranten ons op 7 maart georganiseerde grote lijsttrekkersdebat in het Cultureel Centrum. Zo waren ze allemaal voor een zelfstandig blijvend Voorschoten, meer betaalbare woningen, een bruisend centrum, instandhouding van het groene karakter, voldoende ruimte om te ondernemen en betere culturele voorzieningen. Maar the devil is in the detail bleek wel tijdens de behandeling van de genoemde onderwerpen. Want waar de één ging voor 50% sociale huurwoningen, leek een ander hooguit 30% sociale huur en koop haalbaar. En waar een aantal met een verbouwde en uitgebreide bibliotheek meende voldoende tegemoet te komen aan de wensen uit de culturele sector, waren anderen toch voor de herontwikkeling van de Kruispuntkerklocatie mede om het winkelen in het centrum een impuls te geven. Opvallend was dat in alle discussies en andere bijdragen de financiering van de diverse wensenpakketten niet of nauwelijks aan de orde kwam. Zoals ook in alle verkiezingsprogramma’s een financiële paragraaf ontbreekt. Terwijl Voorschoten toch nog steeds niet helemaal het in 2018 opgelopen trauma van onder financiële curatelestelling door de provincie te boven is.

Met de nog steeds niet helemaal afgelopen coronacrisis nog vers in het geheugen, die veel zaken flink in de war schopte, de ontvlechting van Werkorganisatie Duivenvoorde, die ook grote sporen in het ambtenarenkorps achterlaat en een mogelijke nieuwe recessie op komst ten gevolge van de Oekraïne-oorlog is het dan ook de vraag in hoeverre daadwerkelijk stappen zullen worden gezet in de diverse inmiddels hoofdpijndossiers. Voor eind 2022 moet de knoop over de plek van de MultiFunctionele Culturele Accommodatie (MFCA) echt zijn doorgehakt, zo werd de ongeveer 100 bezoekers verzekerd. En de bouw van honderden betaalbare huizen en appartementen voor startende kopers, huurders en senioren die kleiner willen gaan wonen, moet voor het einde van de komende raadsperiode daadwerkelijk in gang zijn gezet. Maar of er dan iets en zo ja wat is verbeterd rond het Ambachts- en Baljuwhuis bleef in nevelen gehuld. Zoals ook de duurzaamheidsplannen -maar dat kan ook aan de makers van de behandelde stellingen liggen- onderbelicht bleven.

Duidelijk werd wel dat Voorschoten snakt naar een stevige en stabiele coalitie, die zaken durft aan te pakken en knopen doorhakt. En niet, zoals in de nu bijna afgelopen raadsperiode regelmatig in zichzelf verdeeld opereert en besluiteloosheid uitstraalt. De organisatoren hopen dat het debat de Voorschotense kiezers helpt een goede keuze te maken op 14, 15 en 16 maart en dat de verkiezingsuitslag een dergelijke coalitie echt mogelijk maakt. Wie het debat niet heeft bijgewoond, kan het videoverslag via deze link bekijken.

Bekijk hier ook onze beoordeling van de zeven verkiezingsprogramma’s

En hier onze Economische Agenda 2022-2026