Masterclass Circulaire Economie

circulair

Masterclass Circulaire Economie

Donderdag 8 november 2018, 14:30-17:30 uur 
PLNT, Langegracht 70 Leiden

In 2050 is de Nederlandse economie volledig circulair. Dat is de nationale doelstelling waar ook de Leidse regio aan bij moet én wil dragen. We gebruiken dan alleen nog duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen. We gaan dan efficiënt met grondstoffen om. Er is dan geen (zwerf)afval meer etc.

Masterclass Circulaire Economie

Het jaar 2050 lijkt nog ver weg, maar we hebben ook nog een lange weg te gaan. Hoe brengen we deze ambitie in de praktijk? Hoe zorgen we met elkaar voor inspirerende voorbeelden zonder verhoging van regeldruk? Kortom: Hoe maken we werk van Circulaire Economie? Om deze vragen te beantwoorden en om van theorie naar praktijk te komen organiseren Economie071 en de gemeente Leiden een concrete Masterclass Circulaire Economie. We doen dit samen met de specialisten op dit terrein van de Universiteit Leiden (professor René Kleijn en universitair docent Benjamin Sprecher) en het bedrijf Copper8.

Jouw bijdrage is nodig!

De opgave is groot. We krijgen dit alleen voor elkaar als we kennis en inspiratie delen en met elkaar de schouders eronder zetten. Hiervoor brengen we expertise en energie op de schaal van de Leidse regio bij elkaar in een Masterclass Circulaire Economie.

Doelstellingen

Met de Masterclass willen we kennis delen en een regionaal netwerk tot stand brengen van ondernemers en organisaties die op het gebied van circulaire economie concrete stappen willen zetten. Naast aandacht voor de theorie gaan deelnemers in de laatste 2 stappen ook concreet aan de slag. De Masterclass in bestemd voor ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de Leidse Regio.

Veel expertise

Vanuit de Universiteit Leiden is het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML*) aangehaakt, een wereldwijde pionier op het gebied van levenscyclusanalyse en materiaalstroomanalyse. Experts vanuit het CML nemen de deelnemers mee in de theorie. Daarna gaat Copper8 met de groep concreet aan de slag. Copper8 zijn echte doeners, met veel ervaring rondom het concretiseren van de circulaire economie.

* Het CML is onderdeel van het Centre for Sustainability (CfS), een samenwerkingsverband tussen Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Rotterdam.

Wat kun je verwachten?

De Masterclass bestaat uit vier bijeenkomsten. Er wordt in de eerste twee sessies ingegaan op wat circulaire economie is, hoe dit zich verhoudt tot duurzaamheid in het algemeen en welke kansen er liggen. Daarna wordt het concreet. Aan de orde komen circulaire businessmodellen en inkoop- en aanbesteding. Deelnemers gaan vervolgens onder begeleiding van Universiteit Leiden en Copper8 actief aan de slag met een eigen casus.  Daarnaast ontmoet je een nieuw netwerk vanuit de werkvelden onderwijs, overheid en bedrijfsleven op de schaal van de Leidse regio.

Interesse? Meld je aan!

De masterclasses zijn steeds van 14.30 tot 17.30 uur op de volgende data:

  • Donderdag 8 november (de theorie)
  • Dinsdag 27 november (de verdieping)
  • Dinsdag 18 december (best practises en aan de slag met je eigen casus)
  • Dinsdag 15 januari (afronden eigen casus)

Je kunt kiezen voor het volgen van sessie 1 en 2, de sessie 3 en 4 of voor de hele Masterclass. Aanmelden kan via dit formulier. Aanmelden kan tot en met vrijdag 2 november.

Locatie

De bijeenkomsten zijn in PLNT, Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap, Langegracht 70, 2312 NV Leiden. We sluiten elke masterclass af met een netwerkborrel.

Tot slot

Deelnemen aan de masterclass is gratis, maar niet vrijblijvend. Van deelnemers wordt verwacht dat zij actief meedoen en eigen kennis en inzichten delen met de andere cursisten.