Na de gemeenteraadsverkiezingen

Na de gemeenteraadsverkiezingen

Daadkracht daar gaat het om!

De kiezer heeft gesproken. Voorschoten moet het de volgende vier jaren doen met 4 personen voor de VVD, 4 voor Voorschoten Lokaal, 4 voor CDA, 4 voor GroenLinks, 3 voor D66, 1 voor SP en 1 voor PVDA in de gemeenteraad. De eerste opdracht voor hen is een stabiele coalitie vormen, die daadkracht toont en echte stappen zet die ons dorp verder brengen. Hoe het niet moet, hebben we de afgelopen vier jaar op veel gebieden gezien. Denk bijvoorbeeld aan de woningbouw, upgrading centrum, ontvlechting Werkorganisatie Duivenvoorde, Ambachts- en Baljuwhuis en Multi-Functionele Culturele Accommodatie (MFCA). En natuurlijk zijn er verzachtende omstandigheden door (de gevolgen van) de coronapandemie. Maar toch…

Echte coalitie

Wie naar de periode 2018-2022 terugkijkt, valt het op dat de in 2018 gesmede coalitie van VVD, GroenLinks en D66 allesbehalve hecht was. B&W sprak dan wel met één mond, maar de ondersteunende fracties lieten regelmatig andere geluiden horen. Neem het dossier Ambachts- en Baljuwhuis. B&W was er na een langdurig proces uit: er moest verkocht worden aan de huurder. Eén coalitiefractie was het daar niet mee eens en blokkeerde de boel. Hetzelfde gold eigenlijk voor de MFCA. Ook hier koos B&W unaniem voor één optie: de bibliotheek en ook hier werd men door een coalitiefractie teruggefloten. Wat in beide gevallen het meest verbaast, is dat de wethouders gewoon bleven zitten en iedereen gedwongen of niet het waarschijnlijk langdurige uitstel in de besluitvorming accepteerde. Mooie staaltjes van dualisme maar ook van om de hete brij heen draaien om maar geen echt besluit te hoeven nemen. Dat moet de komende periode in onze ogen echt anders. B&W en de coalitiepartners behoren voortdurend op één lijn te zitten en zaken onderling goed af te stemmen. Natuurlijk moet men ook openstaan voor goede ideeën en opbouwende kritiek van partijen die niet aan het roer staan. En vanzelfsprekend moet men zijn oor ook goed te luisteren leggen in de plaatselijke samenleving, maar een echte en hechte coalitie neemt daarna snel een duidelijke beslissing en voert die uit. Fijn als de oppositie er uiteindelijk ook mee kan instemmen, maar je kunt het niet altijd iedereen naar de zin maken.

Personeelswisselingen

Wat de oorzaak was van het gebrek aan daadkracht in de vorige periode zal wel nooit meer helemaal  te achterhalen zijn. De burgemeesters-, wethouders- en dossierwisselingen zullen niet hebben bijgedragen aan de slagvaardigheid van het plaatselijke bestuur. Soms waren ze ook niet te voorzien, zoals het vertrek van burgemeester Pauline Bouvy en het interim-bestuur van Charlie Aptroot gevolgd door de benoeming van Nadine Stemerdink. Maar wethouders als Nanning Mol en Monique Lamers hadden natuurlijk eigenlijk hun volledige termijn moeten uitdienen. En de overdracht van een hoofdpijndossier als het Ambachts- en Baljuwhuis ergens midden in het besluitvormingsproces door wethouder Cramwinckel aan wethouder Spil had ook moeten worden voorkomen. Wij vragen daarom aan de partijen, die de coalitie gaan vormen om sterke en daadkrachtige bestuurders, die ook echt bereid zijn om vier jaar aan te blijven, naar voren te schuiven. Het komt immers uiteindelijk altijd op de kwaliteit van de mensen aan als je succesvol wilt zijn. Ondernemers weten dat als geen ander.

Prioriteiten stellen

De gemeente kan niet alles. Wat ons betreft, is het dan ook zaak in het coalitieakkoord duidelijke prioriteiten te stellen. Wij denken daarbij in de eerste plaats aan verdichting en verduurzaming. Meer woningen en concentratie van winkels in de drie centra, het beperken van het energieverbruik en ontwikkelen en stimuleren van duurzame alternatieven daarvoor. En natuurlijk knopen doorhakken in de hoofdpijndossiers, die al te lang de plaatselijke politiek verlammen. Gemeente, burgers en ondernemers samen aan de slag. Om Voorschoten nog mooier te maken.

Bij de foto: De Kruispuntkerk en omgeving is in de ogen van de OVV een locatie die niet snel genoeg kan worden herontwikkeld tot een bruisende plek, waar kan worden gewoond, gewerkt, geleerd, gekocht en ontspannen. (Foto: PR)