Nieuwjaarswens: Meer leden, meer invloed

nwjr

Nieuwjaarswens: Meer leden, meer invloed

200 leden aan het eind van dit jubileumjaar en een beter luisterende gemeente. Dat waren de belangrijkste wensen, die voorzitter Frank ten Have uitsprak tijdens de met zo’n 135 personen druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst op maandagavond 6 januari in House of Vision aan de Rouwkooplaan.

Maar eerst uitte hij felle kritiek op een column in De Voorschotense Krant van december, waarin de Voorschotense ondernemers als een soort Rupsjes Nooitgenoeg werden weggezet, die weinig of geen belasting willen betalen, de beste faciliteiten van de gemeente verlangen en niet of nauwelijks aan de gemeenschap bijdragen. Met zes feiten, die je in de bijgevoegde schriftelijke versie van zijn toespraak vindt, onderbouwde hij zijn kritiek. Met zijn stellingen wilde hij de waarde van ondernemers voor de lokale gemeenschap nog eens goed over het voetlicht brengen.

De nieuwe wethouder Paul de Bruijn kon onmiddellijk reageren. Hij erkende wel volmondig het maatschappelijke belang van bedrijven voor het dorp. En hij wil graag de samenwerking met onze ondernemersvereniging, de centrumondernemers en de andere ondernemersclubs in het dorp intensiveren. Want daaraan valt ook in zijn ogen nog wel het nodige te verbeteren. Een samenvatting van zijn speech vind je hier.

Belangrijkste onderwerp van de avond vormde de uitreiking van de ondernemersprijs. Daarover meer in het artikel ‘fit20 Voorschoten, winnaar Ondernemersprijs 2018-2019’

Bekijk hier de foto’s