OVV en coronavirus

coronavirus_small

OVV en coronavirus

Het coronavirus heeft de hele wereld in zijn greep en dus ook Voorschoten en haar ondernemers. Wij leven mee met iedereen, die fysiek en/of zakelijk getroffen is of wordt. Voor zover ons bekend heeft het virus nog geen van onze leden of hun dierbaren bereikt, maar dat kan natuurlijk elk moment veranderen. Wel weten wij nu al dat veel leden zakelijk getroffen zijn. We denken daarbij bijvoorbeeld aan degenen, die werkzaam zijn in de horeca en nu al weten dat zij tenminste tot 6 april hun bedrijf gesloten moeten houden. En aan hen die in de gezondheidssector werkzaam zijn en nu misschien al vele overuren moeten maken om aan de vraag te voldoen.

Als ondernemersvereniging willen we er juist nu voor elkaar zijn. Welke vragen er allemaal bij onze leden leven, weten we niet, maar misschien kunnen we hen toch (een beetje) helpen bij het vinden van de antwoorden of hen in contact brengen met iemand die antwoorden weet of weet waar de antwoorden te vinden zijn. Gaat het bijvoorbeeld over het aanvragen van werktijdverkorting of uitstel van belastingbetaling dan kan wellicht je accountant of administratiekantoor je verder helpen, maar is dat niet het geval, is onze secretaris Fred Snelderwaard (Koeleman Accountants en Belastingadviseurs) bereid als vraagbaak te dienen. Je kunt hem bereiken via fsnelderwaard@accountantskoeleman.nl.

Voor jou ook goed te weten: VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen: telefoon 0800 2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook te bereiken via  www.kvk.nl/coronaloket.

Mocht je desondanks toch nog aanlopen tegen vragen en/of problemen rondom het Coronavirus en de gevolgen voor je onderneming, stuur dan een email naar ons secretariaat: info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen daarop zo goed mogelijk te reageren.

Tot slot wensen we iedereen heel veel sterkte toe in deze crisistijd. Pas goed op jezelf en de mensen om je heen. We zullen dit met elkaar moeten oplossen.

Voorschoten, 16 maart 2020

Frank ten Have, voorzitter OVV

Klik hier door naar onze speciale coronaviruspagina met nog meer informatie en links