OVV-uitgaansdag afgeblazen

OVV-uitgaansdag afgeblazen

Wegens te beperkte belangstelling (slechts 26 aanmeldingen) hebben wij moeten besluiten de uitgaansdag op 29 juni naar Haelen en Kessel in Limburg af te blazen. Dat vinden wij heel jammer voor met name degenen, die zich hebben opgegeven en zij, die het programma hebben samengesteld en dan vooral natuurlijk Cees Bijloos, die ons gastvrij op zijn boerderij wilde ontvangen en ter plaatse allerlei onderhandelingen heeft gevoerd om het programma zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Uiteraard boeken wij de al overgemaakte eigen bijdragen zo spoedig mogelijk naar de betreffende leden terug.

Wij zullen proberen op of rond 29 juni nog een alternatieve bijeenkomst in de eigen omgeving te organiseren, waarvoor dan hopelijk meer belangstelling bestaat. Als dat lukt, ontvangen de leden een nieuwe uitnodiging en verschijnt er ook een nieuwe aankondiging op deze site.