Plannen voor het najaar

Plannen voor het najaar

Onder het voorbehoud dat een oplaaiende coronacrisis geen roet in het eten gooit, heeft de activiteitencommissie, deels samen met Ondernemend Wassenaar en andere organisaties een aantal plannen ontwikkeld voor ledenactiviteiten vanaf september. Zo willen we 18 september een nazomerborrel in de open lucht aanbieden bij Berbice en op de 29e van die maand een cybersecurity awareness training via internet. Begin oktober willen we een formele ledenvergadering houden, waarvoor we de Kruispuntkerk op het oog hebben. En voor woensdag 4 november denken we aan een duurzaamheidsavond in samenwerking met Ondernemend Wassenaar en enkele andere partijen (2 banken, de omgevingsdienst en de gemeenten) in The British School. De kerstborrel hopen we op 17 december bij Hudson te kunnen houden en de nieuwjaarsbijeenkomst op 4 januari in de vorm van een midwinterbijeenkomst op de terrassen op de Voorstraat. De uitnodiging voor de nazomerborrel denken we medio augustus te kunnen versturen, die voor de cybersecurity awareness training eind van die maand. We raden onze leden daarom aan ook in de vakantietijd hun email goed in de gaten te houden om tijdig te kunnen reageren.

Foto: De eerstvolgende ledenbijeenkomst, een nazomerborrel staat gepland in de tuin van Buitenplaats Berbice

Dit bericht delen?