Rondje politiek

2016_gemeentehuis

Rondje politiek…

Jaarlijks doen wij samen met de Centrum Ondernemers een rondje gesprekken met de raadsfracties. Een delegatie uit beide besturen gaat dan op bezoek. Laat ik om positief te beginnen vooropstellen dat raadsleden die functie naast hun werk doen, als nevenactiviteit. Overigens wij ook. En dat ze ongetwijfeld net als wij-  allemaal het beste voor hebben met ons dorp. En dat ze zich allemaal hebben voorgenomen goed te luisteren naar de inwoners. Net als wij naar onze leden. Nu heeft Voorschoten (gelukkig) heel veel maatschappelijke organisaties, die ongetwijfeld allemaal aandacht willen van de politiek. Wij ook. En als organisatie van en voor ondernemers, in of uit het dorp, vinden we onszelf natuurlijk ook best belangrijk.

Tot zover het positieve stuk. Want wat opvalt, is dat wij zelf elk jaar opnieuw het initiatief moeten nemen om ons te melden bij de fracties. En dat ze allemaal gewillig, maar ook wel wat passief, onze zorgen en aandachtspunten aanhoren. Dan gaat het over belangrijke thema’s als bereikbaarheid, dienstverlening en handhaving. Maar we worden eigenlijk weinig zelf benaderd met vragen als: wat vinden jullie hiervan of wat speelt er? Toch wel raar. Ook omdat weleens opvalt dat we soms op dossiers beter geïnformeerd zijn dan raadsleden. En wat ook opvalt: er wordt veel naar elkaar gewezen. En er lijkt een ongezonde tegenstelling tussen coalitie en oppositie te bestaan. Met een zekere bewondering sla ik soms gade hoe oppositiefracties – die zoals ik aan het begin zei, óók het beste met het dorp voor hebben – met kluiten het riet worden ingestuurd. Zonder uitwisseling van argumenten of inhoudelijke discussie.

En tot slot constateer ik ook een zekere frustratie en gelatenheid als het gaat over de aansturing van de werkorganisatie. Terwijl we toch volgend jaar echt weer het hoogste orgaan van onze gemeente kiezen. Die kaders moet stellen, het college (en het ambtelijk apparaat) moet controleren. Een beetje meer gezamenlijkheid en inhoud, dat mis ik soms. Dus met respect voor ieders inzet, laten we het meer hebben over de gezamenlijke bestuurlijke belangen en zoeken naar overeenstemming om tot goede besluiten te komen.

Frank ten Have
Voorzitter OVV