Samenwerking ondernemers in zorgsector vergroten

reza1600x1000

Inwoners Voorschoten zorg bieden die ze nodig hebben

Het ultieme doel moet zijn zorg in de breedste zin van het woord beschikbaar stellen aan de inwoners van Voorschoten. En dan moet je niet alleen denken aan fysieke zorgverlening vanuit de 1e of 2e  lijns- zorg, maar bijvoorbeeld ook een woning leeftijdsbestendig maken. Of het aanbieden van vaartochten aan senioren. Aan het woord is tandarts en zorgondernemer Reza Farsi.

Farsi heeft een tandartsenpraktijk in Leidschendam en is in het najaar van 2016 gestart met een multidisciplinair gezondheidscentrum in Voorschoten. “Het idee om alle zorgondernemers in Voorschoten in kaart te brengen is eigenlijk ontstaan vanuit drie zaken. Allereerst mijn eigen multidisciplinaire gezondheidscentrum dat zorg op meerdere terreinen wil bundelen om het voor de klant, de inwoner van Voorschoten, zo makkelijk mogelijk te maken. Op de tweede plaats vanuit de Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV). Dit is een zeer gemêleerd gezelschap. Ik zie het als mijn taak mensen bij elkaar te brengen en te kijken hoe we voor elkaar ‘business’ kunnen genereren. Zorg is mijn discipline dus logisch dat ik daar mee begin. En op de derde plaats een verzoek vanuit de gemeente Voorschoten. Wethouder Nanning Mol heeft mij gevraagd mee te denken hoe zorg beter op de kaart gezet kan worden in Voorschoten.

 Zorg nog beter uitvoeren
“Als we alle ondernemers die op de een of andere manier te maken hebben met de zorg in kaart hebben en iedereen weet van elkaar wat de ander doet, dan kunnen we de zorg voor de inwoners van Voorschoten nog beter uitvoeren”, meent Farsi. “Bij zorgondernemers denk je al snel aan huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, psychologen of te wel de 1e  en 2e lijns- zorg, maar ik wil het veel breder trekken. Stel bij de huisarts komt iemand binnen die tegen een burn-out aanzit en in zijn huidige werk totaal niet meer op zijn plek zit. Hoe mooi zou het zijn als je deze persoon dan naar bijvoorbeeld een loopbaancoach in Voorschoten kunt doorverwijzen. Of iemand is niet meer in staat zelf in en uit bad te stappen, maar moet wel douchen in het bad. Dan is het fijn als je weet dat er een bedrijf op de Dobbewijk zit dat gespecialiseerd is in het leeftijdsbestendig maken van woningen en zo’n bad kan aanpassen.”

Beste zorg
“Op dinsdagavond 10 april organiseren wij een avond, waarop alle Voorschotense ondernemers die op welke manier dan ook in of voor de zorgsector werkzaam zijn, welkom zijn om met elkaar kennis te maken. Dus ook als u (nog) geen lid bent van de OVV. Die avond krijgt op dinsdagavond 8 mei een vervolg met een thema-avond, waarvoor we één of meer bekende gastsprekers willen uitnodigen. Zo kunnen we met elkaar kijken hoe we de inwoners van Voorschoten de beste zorg kunnen bieden en voor elkaar ‘business’ kunnen genereren “, zegt Farsi.

Oproep
Alle Voorschotense ondernemers in de sector worden opgeroepen zich nu al voor één of beide avonden aan te melden. U doet dat door een mail te sturen naar info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl. Geef u direct op, dan bent u verzekerd van de tijdige ontvangst van een officiële uitnodiging.