Terug- en vooruitblik van de voorzitter

Terug- en vooruitblik van de voorzitter

Na de verenigingsactiviteiten twee jaar door corona noodgedwongen op een laag pitje te hebben gezet, hebben we vanaf medio april al weer heel wat ledenbijeenkomsten georganiseerd en hebben we ook grootse plannen voor de nabije toekomst. Zo stonden een bezoek aan de RijnlandRoute, een zomerontbijt en de Rabobank Haringparty op het programma en kunnen we binnenkort een bezoek aan het Hoogvliet Service- en Distributiecentrum in Bleiswijk en een groots (uitgesteld) jubileumfeest in Het Kruispunt verwachten. We hopen dat mede hierdoor nog meer ondernemers zich zullen aansluiten.

Voorzitter Fred Snelderwaard: ‘In de Algemene Vergadering in mei is hard nagedacht over de toekomst van onze ondernemersvereniging. Zo werd geopperd om het lidmaatschap voor bijvoorbeeld winkeliers in onze drie winkelcentra aantrekkelijker te maken door hen korting op de contributie te geven, omdat ze ook al financieel bijdragen aan de activiteiten in hun eigen omgeving. Het bestuur heeft besloten dat niet te doen net zo min als een gelaagde contributie op basis van bedrijfsgrootte wordt overwogen. Onderkend wordt dat niet elke ondernemer in gelijke mate van het lidmaatschap profiteert of kan profiteren. Daarom wordt de contributie, die € 175 per kalenderjaar bedraagt, ook bewust zo laag mogelijk gehouden, zodat die nooit een belemmering kan zijn om lid te worden. Om uitwassen te voorkomen zal wel meer dan voorheen een beperking aan het aantal deelnemers per bedrijf aan bijeenkomsten worden gesteld.’

Tijdens de Algemene Vergadering kwam ook het in maart gehouden lijsttrekkersdebat voorbij. Snelderwaard: ‘Het bestuur zag daar weinig ondernemers en vroeg zich af of wij wel bij de organisatie betrokken moeten blijven. De aanwezige leden vonden van wel en weten die beperkte opkomst aan de naweeën van corona.’ Veel aandacht was er ook voor de gesprekken en verhouding met de gemeente. Op dat moment was de coalitievorming nog in volle gang. De teleurstelling over de resultaten van de voorbije vier jaar was groot. Snelderwaard: ‘Op veel dossiers is tot onze frustratie niet of nauwelijks vooruitgang geboekt. Gehoopt wordt op een daadkrachtiger nieuw college.’

De vooruitzichten daarvoor zijn niet erg gunstig. Naast internationale en landelijke spanningen, die ook op gemeentelijk niveau hun weerslag krijgen, lijkt men in het gemeentehuis nog steeds vooral graag te “brainstormen” in plaats van zaken echt aan te pakken. Wij hebben dan ook samen met de Centrum Ondernemers vriendelijk bedankt voor weer een sessie over de omgevingsvisie voor het centrum. Snelderwaard: ‘Eerst maar eens alle kaarten zetten op de uitvoering van alle mooie plannen die er nu al liggen.’

We vinden het nog steeds wel belangrijk dat de stem van de ondernemers bij de bepaling van het gemeentelijk beleid zwaar meeweegt. Het is daarom van het grootste belang dat zoveel mogelijk ondernemers zich aansluiten. Wie zich nu aanmeldt, betaalt voor 2022 geen € 175, maar slechts € 87,50. En weet zich bovendien verzekerd van een uitnodiging voor het grootse jubileumfeest op zaterdagavond 8 oktober. Aanmelden kan eenvoudig en snel op deze site.