Word en blijf loyaal: koop lokaal!

Word en blijf loyaal: koop lokaal!

Goed nieuws voor de detailhandel: het aantal winkels en de omzet daarvan groeien weer in Nederland. Dat is wel anders geweest in coronatijd. En ook nu met alle onzekerheden waar de oorlog in Oekraïne voor onze economie mee gepaard gaat, is het nog maar de vraag of echt sprake is van een positieve trendbreuk of slechts een onderbreking van een negatieve trend. Voor extra zwaar door de coronacrisis getroffen sectoren als mode en schoenen zijn de vooruitzichten zonder meer positief maar de sterk gestegen en nog lang niet beteugelde inflatie kan nog veel roet in het eten gooien.

Ook voor de Voorschotense middenstand blijven het dus onzekere tijden. Komen de klanten terug en hebben ze nog wel zo veel als vroeger te besteden? De winkelleegstand is hier gelukkig gering, maar de concurrentie van internet en grote winkelcentra groeit nog steeds. Wat kunnen winkeliers en gemeente doen om het hier zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden om je  inkopen te doen?

Het begint in onze ogen met aantrekkelijke en gezellig ogende centra in het hart van het dorp, maar ook aan de Van Beethovenlaan en in Noord-Hofland, waar je graag voor je plezier langer dan strikt noodzakelijk verblijft en daardoor ook bereid bent meer uit te geven. Voor de gemeente de belangrijke taak om de openbare ruimte er altijd verzorgd te laten uitzien, het juiste straatmeubilair te kiezen en uitstekend te onderhouden. Wie de wildgroei aan lantaarnpalen en fietsenrekken in de Voorstraat heeft gezien, weet dat hier nog een wereld te winnen is.

Maar de middenstand heeft ook een belangrijke taak: zorgen voor een juist en evenwichtig aanbod. Waar heeft de Voorschotense consument behoefte aan? Nog meer kapperszaken? Dagwinkels in Starrenburg III of misschien wat extra keus in schoenen in de Schoolstraat? En moeten detaillisten zich meer richten op de groeiende groep 50-plussers en een verhoging van het serviceniveau of juist vooral gezinnen met kinderen aan zich proberen te binden? De wensen van de consumenten zullen leidend moeten zijn.

In de loop der jaren is het winkelaanbod in het dorp drastisch veranderd. Waar geen of onvoldoende vraag naar is, verdwijnt. En vaak volstaat tegenwoordig één zaak. Bijvoorbeeld in diervoeders of ijzerwaren. Maar is er echt geen plaats meer voor groentespeciaalzaken in het centrum? Terwijl er daar wel drie bakkerswinkels zijn? En moeten we in ons dorp vooral kiezen voor het bijzondere of juist prijsvechters als de Action binnenhalen?

Niet alles is mogelijk. Maar zouden wijkwinkelcentra als Van Beethoven-Winkel-Laan en Hofland het niet nog beter gaan doen als je ook overdag in of bij de nabij gelegen etablissementen Shalom en Duveltje elkaar kunt ontmoeten onder het genot van een kopje koffie en/of smakelijke lunch?  En zou ons dorpshart niet nog aantrekkelijker worden als her en der in het dorp gevestigde zaken zich daar meer gaan concentreren?

Alles dicht bij elkaar en goed bereikbaar met alle vervoersmiddelen is ook essentieel. Dus snel voldoende parkeerplaatsen van het juiste formaat bij Winkelcentrum Hofland bijvoorbeeld. En korte logische en duidelijke looproutes van en naar de parkeerterreinen rond het dorpshart. En als we boven en rond die parkeerterreinen dan ook nog veel nieuwe woningen stichten, groeit de potentiële klantenkring van de bedrijven daar ook nog automatisch. Maar de beste garantie voor het voortbestaan van de drie winkelcentra is natuurlijk klantloyaliteit. Winkeliers en uitbaters kunnen die verdienen door met het juiste assortiment te komen, dat redelijk te prijzen en klantvriendelijk en servicegericht te opereren. En (potentiële) klanten mogen best bedenken, dat hun koopgedrag uiteindelijk van doorslaggevende betekenis is voor het voortbestaan van de leefbaarheid in het dorp. Dus word en blijf loyaal en koop vooral lokaal!

Bij de foto: De Voorschotense (winkel)centra kunnen best nog wel aantrekkelijker worden gemaakt