Zorgtafelavond 2: Revolutie in de zorg?

Topaz

Zorgtafelavond 2: Revolutie in de zorg?

‘Wie komt er nog regelmatig in een bankgebouw’, vroeg Rabobankdirecteur gezondheidszorg Jan René Kleijne in het Cultureel Centrum op dinsdagavond 29 mei aan de ruim 70 aanwezige zorgondernemers tijdens de tweede avond van Zorgtafel Voorschoten. Er ging bijna geen vinger de lucht in. Minstens zo’n grote verandering als in de manier waarop wij onze bankzaken doen voorspelde hij voor de zorgsector. Bijvoorbeeld door veel meer zorg op afstand, digitalisering en robotisering. Mooie voorbeelden daarvan konden Maarten Ellenbroek en Pieter de Jonge van Topaz al laten zien, zoals sensorbewegingsregistratie en -analyse bij alleenwonende ouderen, die zich zo op afstand toch verzorgd weten. Erik Baars van het Centrum voor Vitaliteit tenslotte schetste een toekomstbeeld vol eHealth apps en Healthcoins om de mensen een gezondere leefstijl bij te brengen, zodat ze ook op hoge leeftijd nog vitaal in het leven staan en niet of slechts in beperkte mate een beroep op de zorg behoeven te doen.

Veel verschuivingen zijn al ingezet. Leeftijdsbestendig bouwen en domotica zorgen er al voor dat steeds minder ouderen naar verzorgings- en verpleeghuizen gaan. En ziekenhuisopnamen worden korter door huisartsen een steeds grotere rol bij de nabehandeling te laten spelen. Zelfmedicatie -al dan niet onder toezicht van een arts of verpleegkundige op afstand- wordt ook steeds gewoner. Om de zorgkosten – bij een alsmaar groeiend aantal behandelmethodes en een steeds ouder wordende bevolking- in het gareel te houden zijn de veranderingen ook hard nodig. Dat de eigen bijdragen van cliënten/patiënten en hun naasten ook zullen toenemen lijkt ook buiten kijf.

Het uiterst gemêleerde gezelschap van huis- en tandartsen tot bewegingsexperts, yogaleraren, magnetiseurs, kinderopvangers en haarstylisten werd wel aan het denken gezet. Men had dan ook meer dan voldoende gesprekstof tijdens de afsluitende borrel waarin ook nader kennis gemaakt kon worden met andere aanwezigen. Want ook dat is een belangrijke doelstelling van de Zorgtafel: weten welke zorgaanbieders er nog meer in het dorp zijn en welke zorg zij kunnen leveren. Zodat in voorkomende gevallen cliënten/patiënten snel en gericht naar de juiste zorgverlener kunnen worden doorverwezen.

De komende tijd wil de initiatiefnemer tot de Zorgtafel, Ondernemersvereniging Voorschoten, met een aantal van de bezoekers en de gemeente in overleg treden welk vervolg het initiatief moet krijgen. Dat er behoefte is in de zorg om elkaar beter te leren kennen om gebruik te kunnen maken van elkaars expertise hebben de in april en mei gehouden bijeenkomsten wel aangetoond. Het is nu aan de mensen uit de sector zelf om daar een passend vervolg aan te geven.

Voor de deelnemers als naslag en voor anderen om een indruk van de avond en het besprokene te krijgen hieronder links naar:

Fotoalbum van de avond

Presentatie ‘Transformatie in de zorgsector meer dan nodig’ (Jan René Kleijne)

Presentatie Topaz (Maarten Ellenbroek en Pieter de Jonge)

Presentatie Centrum voor Vitaliteit Leiden (Erik Baars)